Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Image Alt

Udogodnienia dla Inwestora

Dąbrowa Górnicza

Instrumenty wsparcia

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej, mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

Ulgi podatkowe na terenie miasta do 2020 roku

Na podstawie Uchwały Nr VI/119/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 maja 2015 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
Zwolnienia przysługują:

  • mikro i małemu przedsiębiorcy – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 200 000 zł i utworzenia 2 nowych miejsc pracy
  • średniemu przedsiębiorcy – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 500 000 zł i utworzenia 4 nowych miejsc pracy
  • przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 5 000 000 zł i utworzenia 10 nowych miejsc pracy.

Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Inwestorowi przysługuje zwolnienie z podatku CIT, które określane jest mianem pomocy regionalnej. Pomoc ta udzielana jest z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub
  • tworzenia nowych miejsc pracy – wówczas wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w województwie śląskim wynosi obecnie 25%. Dla mikro i małych przedsiębiorstw maksymalna intensywność pomocy regionalnej została podwyższona do 45%, a dla średnich przedsiębiorstw do 35%.
KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

Opieka nad inwestorem przez cały proces inwestycyjny

Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.

Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR

  • rekrutacja pracowników
  • przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami
  • refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne)
  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej
  • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe

Tereny inwestycyjne

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content