Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dąbrowa Górnicza

Udogodnienia dla Inwestora

Dąbrowa Górnicza

Instrumenty wsparcia

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej, mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

Ulgi podatkowe na terenie miasta do 2020 roku

Na podstawie Uchwały Nr VI/119/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 maja 2015 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
Zwolnienia przysługują:

 • mikro i małemu przedsiębiorcy – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 200 000 zł i utworzenia 2 nowych miejsc pracy
 • średniemu przedsiębiorcy – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 500 000 zł i utworzenia 4 nowych miejsc pracy
 • przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – minimum przez okres 2 lat, pod warunkiem zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowalne są nie mniejsze niż 5 000 000 zł i utworzenia 10 nowych miejsc pracy.

Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 

Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych

Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

 1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY:

 

Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia związanych z nowo utworzonymi miejscami pracy

Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

 1. Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

 

Decyzja jest wydawana przez KSSE na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 12 lat poza granicami KSSE.

Opieka nad inwestorem przez cały proces inwestycyjny

Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.

Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR

 • rekrutacja pracowników
 • przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami
 • refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne)
 • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej
 • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe

Tereny inwestycyjne

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content