Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dąbrowa Górnicza

Udogodnienia dla Inwestora

Dąbrowa Górnicza

Instrumenty wsparcia

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w Dąbrowie Górniczej, mogą liczyć na udogodnienia w postaci ulg podatkowych oraz pomocy instytucji wspierających biznes.

Ulgi w podatkach na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O KOSZTY INWESTYCYJNE:

 

Dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) poniesionych kosztów inwestycyjnych

Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

  1. Zwolnienie podatkowe naliczane W OPARCIU O TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY:

 

Łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 30% (40% na terenie województwa opolskiego) dwuletnich kosztów zatrudnienia związanych z nowo utworzonymi miejscami pracy

Dla średnich i małych przedsiębiorstw ulga podatkowa wynosi odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych więcej

 

  1. Okres obowiązywania ulg podatkowych w podatku dochodowym:

 

Decyzja jest wydawana przez KSSE na okres 15 lat w przypadku, gdy inwestycja prowadzona jest na terenie objętym granicami KSSE lub na okres 12 lat poza granicami KSSE.

Opieka nad inwestorem przez cały proces inwestycyjny

Wsparciem w zakresie procesu inwestycyjnego zajmują się pracownicy Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.

Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla inwestorów w działaniach HR

  • rekrutacja pracowników
  • przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami
  • refundacja części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne)
  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej
  • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe

Tereny inwestycyjne

Skip to content