Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Warszawskiej – 1550 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Warszawskiej – 1550 m2

Położenie

Adres: ul. Warszawska

Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 3420/1

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 1550 m2

Kształt działki: prostokąt

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ✔

8MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności. Północna część działki objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego.

 

Charakterystyka działki

Działka niezabudowana, o kształcie regularnym wydłużonym zbliżonym do prostokąta, teren działki ze spadkiem w kierunku południowym, pokryty nieuporządkowaną zielenią niską i wysoką. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej. Przy sprzedaży ustanowione zostaną służebności przesyłu na rzecz Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w związku z istniejącymi w północnej części działki sieciami wod-kan. W północnej części działki przebiega napowietrzna sieć telekomunikacyjna. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi grunty orne (RV).

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content