Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Informator gospodarczy

Dąbrowa Górnicza dla aktywnych

Intrygująca i barwna historia, ciekawe zabytki i unikatowa przyroda, imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne, ośrodek akademicki i nowoczesne, prężnie rozwijające się firmy – to właśnie Dąbrowa Górnicza. Aktywna, zielona, młoda i dynamiczna.

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, największym obszarowo miastem w regionie, dziesiątym pod względem wielkości w Polsce.

Dąbrowa Górnicza to przestrzeń aktywności: społecznej, biznesowej, kulturalnej, ekologicznej i sportowej. Tym samym aktywność jest cechą najsilniej wyróżniającą miasto.

W mieście działa szereg mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, duzi producenci ulokowali się na terenach objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podstawowe informacje

powierzchnia

189

km²

prawie

116 971

mieszkańców

ponad

13 156

podmiotów gospodarczych

Potencjał ludzki

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka około 120 tys. ludzi, w tym blisko 60% w wieku produkcyjnym.

Struktura ludności

 • w wieku przedprodukcyjnym
 • w wieku produkcyjnym
 • w wieku poprodukcyjnym

Stopa bezrobocia

 • Dąbrowa Górnicza
 • Śląskie
 • Polska

Pracujący wg sektorów w województwie śląskim

101 612

zatrudnionych

w sektorze rolniczym
606 948

zatrudnionych

w sektorze przemysłowym
1 040 625

zatrudnionych

w sektorze usługowym

Przeciętne wynagrodzenie brutto

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Pracujący wg sekcji

Przemysł i budownictwo 34.70%
Handel i naprawa pojazdów 26.24%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości 3.49%
Pozostałe usługi 29.76%

Pracujący wg płci

 • Męzczyźni
 • Kobiety

Edukacja

Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach warsztatów i konferencji wymienia się opinie i pomysły dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania do nich profili kształcenia. Owocem tych działań są nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieście zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsiębiorcami przygotowujące uczniów w ramach praktyk do przyszłej pracy. Przedsięwzięcia tego rodzaju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. Tym sposobem dla przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.

W Dąbrowie Górniczej organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Aktywność, zaangażowanie oraz współpraca samorządu i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie ich trwania – podczas praktyk, wykładów i prezentacji – poznać specyfikę pracy w przedsiębiorstwach działających w Dąbrowie. Młodzi mieszkańcy zyskują dzięki temu wiedzę jakie kompetencje i umiejętności wymagane są w poszczególnych firmach, weryfikują też swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów rynku. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włącza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy i szkół.

Szkolnictwo zawodowe

7

szkół zawodowych

w mieście
2411

uczniów

w szkołach zawodowych

Najpularniejsze kierunki kształcenia

 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych

Atutem województwa śląskiego jest młode i wykształcone społeczeństwo.

Szkolnictwo wyższe

30

szkół wyższych

w województwie
114349

studentów

w szkołach wyższych

Najpularniejsze kierunki studiów

 • medyczne
 • biznesowo-administracyne
 • inżynieryjno-techniczne
 • społeczne
 • językowe
 • pedagogiczne
 • technologie teleinfromacyjne

Potencjał gospodarczy

Po latach dominacji górnictwa, hutnictwa, branży koksowniczej, czyli przemysłu ciężkiego, tradycyjnego, znaczenia zaczyna nabierać sektor usługowo-przetwórczy. Pomimo działania w sektorze tradycyjnej gospodarki, dąbrowskie przedsiębiorstwa inwestują w nowości technologiczne, posiadają własne laboratoria, gdzie prowadzą analizy i badania, zmieniają produkcję na nowoczesną i ekologiczną. Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych.

17

Dużych firm

109

Firm średnich

468

Małych firm

Spółki

133

z udziałem kapitału zagranicznego

9504

osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą
1592

spółek

handlowych
1019

firm

pozostałych

Zainwestowali w Dąbrowie Górniczej

Potwierdzeniem dobrego klimatu dla przedsiębiorców są przykłady wielu firm, które postanowiły rozwijać swoją działalność właśnie w Dąbrowie Górniczej. Na terenie miasta działa aktywnie ponad 13 tys. przedsiębiorstw, w tym 133 z kapitałem zagranicznym. W Dąbrowie Górniczej inwestorzy docenili wydajność pracy, lojalność oraz wysokie kwalifikacje pracowników, dostępność gruntów inwestycyjnych oraz nowoczesną infrastrukturę drogową.

Produkcja sprzedana i eksport

W ciągu ostatnich 15 lat silnie zaznacza się obecność przedsiębiorstw branży budowlanej, producentów szkła, branży motoryzacyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży elektronicznej i spożywczej. Dzięki korzystnemu usytuowaniu miasta oraz obecności Euroterminalu Przeładunkowego w Sławkowie, który umożliwia dogodny transport koleją towarów na Ukrainę, do Rosji oraz Azji, w tym do Chin, Dąbrowa Górnicza zaznacza swoją obecność na mapie ważnych centrów logistycznych.

Produkcja sprzedana

20 329,5

w mln zł

ogółem
170982

w zł

na 1 mieszkańca

Eksport

Wartość eksportu

13,34

mld PLN

Kierunki eksportowe

93

krajów

Eksporterzy

97

firm

Główne kierunki eksportu

 • Niemcy
 • Czechy
 • Włochy
 • Hiszpania
 • Rumunia
 • Pozostałe
Wartość (PLN)
🇩🇪 Niemcy 3 546 743 511
🇨🇿 Czechy 1 735 950 487
🇮🇹 Włochy 1 396 574 861
🇪🇸 Hiszpania 1 056 870 527
🇷🇴 Rumunia 1 055 932 610

Główne branże eksportowe

Wartość (PLN) Udział
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 7 882 197 696 59,1%
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 2 817 780 174 21,1%
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła 1 616 259 678 12,1%
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 254 135 702 1,9%
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 114 129 761 0,9%

Źródła

Opracowano na podstawie:

 1. Danych Banku Danych Lokalnych GUS
 2. Raportu Województwo Śląskie – kierunek: eksport
 3. Opracowań własnych

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content