Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Szpakowej – 669 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Szpakowej – 669 m2

Położenie

Adres: ul. Szpakowa

Dzielnica: Sikorka

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 563/60 + udział w drodze

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 645 m2

Kształt działki: zbliżony do prostokąta

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ✔

48MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą.

 

Charakterystyka działki

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie wieloboku. Teren działki płaski, pokryty niską zielenią nieuporządkowaną oraz drzewami. Działka nieogrodzona – wzdłuż północnej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż działki oznaczonej numerem 563/60 nastąpi wraz ze zbyciem 1/5 udziału w działce niezabudowanej oznaczonej numerem 563/61 (obręb Sikorka) stanowiącej drogę wewnętrzną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Szpakowej przez gminną drogę wewnętrzną (część działki oznaczonej numerem 640/1 oraz działki oznaczone numerem 562/1 i 563/52) oraz wyżej wymieniony udział w drodze wewnętrznej. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content