Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Rudna (1) – 1663 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Rudna (1) – 1663 m2

Położenie

Adres: ul. Rudna

Dzielnica: Strzemieszyce Wielkie

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 5549

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 1663 m2

Kształt działki: zbliżony do trapezu

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ✔

4MN tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą; 10ZW tereny o przeznaczeniu pod zieleń nieurządzoną niską, średnią i wysoką o funkcji bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej.

 

Charakterystyka działki

Działka niezabudowana, o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu; teren działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki przebiega ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Część działki znajduje się w nieprzekraczalnych liniach zabudowy. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej. W północno-zachodniej części działki przebiega sieć teletechniczna. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi grunty orne (RVI). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content