Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Dąbrowskiego – 863 m2

Nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Dąbrowskiego – 863 m2

Położenie

Adres: ul. Dąbrowskiego

Dzielnica: Śródmieście

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 6814

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 863 m2

Budynek przemysłowy (była hydrofornia): 260,25 m2

Kształt działki: prostokąt

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego X

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującą zmianą II edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” – Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXIII/374/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą nr XXXIII/706/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 listopada 2017 r., nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.: A1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Charakterystyka działki

Działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, nieogrodzona,  zabudowana budynkiem byłej hydroforni wybudowanym ok. 1985 r. w technologii uprzemysłowionej, o konstrukcji szkieletowej, bez podpiwniczenia, w złym stanie technicznym, wymagającym kapitalnego remontu. Na działce znajduje się również kontenerowa stacja trafo (własność przedsiębiorstwa przesyłowego). Część niezabudowana stanowi trawnik oraz asfaltowy podjazd do budynku. Nieruchomość uzbrojona i posiadająca dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz teletechnicznej. Przy sprzedaży ustanowione zostaną służebności przesyłu na rzecz Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w związku z istniejącymi na działce sieciami wod-kan oraz kablem energetycznym. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej, w stosunku do której nabywca będzie zobowiązany do ustalenia służebności gruntowej na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content