Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość inwestycyjna przemysłowo-usługowa – Kazdębie – 0,9325 ha


OGŁOSZENIE PRZETARGU

Położenie

Adres
ul. Koksownicza
Dąbrowa Górnicza
Dzielnica
Strzemieszyce Małe
Województwo
śląskie
Oznaczenie geodezyjne
działka nr 2328/6, obręb Strzemieszyce Małe, k.m. 6
Działka jest objęta KSSE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)
0,9325 ha
Kształt działki
inny
Możliwość połączenia terenu
✔ O sąsiedni kompleks „10” o pow. 0,5769 ha i kompleks „11” o pow. 0,4539 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/ Właściciele
Własność Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza
Warunki nabycia/udostępnienia
Sprzedaż
Orientacyjna cena netto gruntu
167,57 PLN/m2

Sytuacja planistyczna

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w MPZP
Obiekty i urządzenia produkcyjne, składy i magazyny
Obiekty i urządzenia usług komercyjnych, w tym w szczególności usługi handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, edukacji, obsługi finansowej, biurowo-administracyjne i inne
Ograniczenia wysokości budynków
Wskaźnik dopuszczalnej zabudowy
80%

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie
przemysłowe
Różnica poziomów terenu
Teren płaski
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych
W podłożu nie stwierdzono ciągłego poziomu wód gruntowych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu?
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
Istniejące ograniczenia ekologiczne
✔ Warunkiem realizacji wszystkich inwestycji jest wykazanie, iż potencjalna uciążliwość obiektów na środowisko jest zgodna z przepisami odrębnymi oraz ogranicza się do granic terenu, do którego odnosi się tytuł prawny.
Budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe

Dojazdowa droga do terenu
✔ Gminna asfaltowa o szerokości użytkowej 7 m
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa
Droga wojewódzka DW790: 0,1 km
Droga krajowa DK94: 1 km
Droga ekspresowa S1: 7 km
Autostrada A4: 15 km
Autostrada A1: 30 km
Kolej
Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Sikorka: 5 km
Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Ząbkowice: 8 km
Euroterminal, terminal przeładunkowy – Sławków: 12 km
Bocznica kolejowa w terenie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach: 28 km
Najbliższe miasto wojewódzkie
Katowice: 25 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 2 m
Napięcie: 20 kV
Dostępna moc: 1-5 MW. Wzdłuż drogi wewnętrznej powstanie sieć niskiego napięcia – sieć ta będzie mogła zasilać działki o mocy do 190 kW. Dodatkowo punktem przyłączenia będzie pole 20 kV (sieć średniego napięcia) w planowanej rozdzielni zlokalizowanej na działce 2329/1 (północna część kompleksu Kazazdbie). Planowane zakończenie inwestycji: kwiecień 2021 r.

Gaz na terenie
Odległość przyłącza do granicy działki: 9 m
Średnica rury: 225 mm
Dostępna objętość: 345 m3/h. Obecnie odległość od sieci gazowej wynosi 530 m. Po rozbudowaniu sieci gazowej przyłącze będzie zlokalizowane przy granicy działki

Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: 95,5 m3/24h

Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: 95,5 m3/24h

Kanalizacja na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: 95,5 m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu: 12 m

Informacje o projekcie

Skip to content