Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

URBACT

Od ponad 20 lat program URBACT stymuluje zmiany w całej Europie, umożliwiając zintegrowaną i zrównoważoną transformację. Projekt skupia miasta w celu dzielenie się dobrymi praktykami i wprowadzaniu ich w życie, a także wypracowywanie nowych pomysłów tak żeby wszyscy obywatele mogli przyczynić się do poprawy jakości życia w miastach.

W marcu br. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej podpisał oświadczenie o chęci zaangażowania oraz intencji realizacji projektu realizowanego w formie Sieci Tematycznej pod nazwą „In4Green” zawiązanej w ramach programu URBACT. Projekt „In4Green” jest projektem partnerskim. Sieć In4Green tworzą małe i średnie miasta z przemysłową przeszłością, które chcą przejść na bardziej ekologiczną gospodarkę, wdrażać innowacje i systemy zrównoważonego gospodarowania

Przy wsparciu ekspertów krajowych i zagranicznych oraz dobrych praktyk od miast partnerskich w ramach projektu będziemy pracować nad utworzeniem koncepcji i modelu biznesowego dla pobudzenia stref lokalnego handlu w Dąbrowie Górniczej. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji i budowanie potencjału podmiotów gospodarczych w lokalnej i ogólnomiejskiej gospodarce.

Poprzez działania lokalne i ponadnarodowe miasta sieci będą pracować nad modernizacją swoich obszarów oraz opracowany zostanie Zintegrowany Plan Działania w celu przezwyciężenia głównych przeszkód na drodze do osiągnięcia zrównoważonych miast przemysłowych. W ramach tych działań zostanie poruszonych kilka tematów, takich jak oszczędność energii, wykorzystanie bardziej zrównoważonych źródeł energii i zielonego wodoru, dobre praktyki w zakresie cyfryzacji, innowacje przemysłowe i technologiczne oraz przyciąganie nowych inwestycji. W dłuższej perspektywie miasta mają testować i wdrażać zupełnie nowe praktyki, zgodne ze strategicznymi celami UE w zakresie cyfryzacji i zielonych praktyk. W Dąbrowie Górniczej są to dwa obszary – ul. 3 Maja oraz strefa handlowa przy ul. Poniatowskiego (targowisko).

Podstawowym założeniem programu jest zawiązanie Lokalnej Grupy URBACT. Grupę stworzą przedstawiciele interesariuszy reprezentujących różne dziedziny m.in. biznes, naukę, samorząd i organizacje pozarządowe. Przewidziany czas trwania projektu to 31 miesięcy – od 01.06.2023 r. do 31.12.2025 roku.

Skip to content