Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Lokalna Grupa URBACT

Podstawowym założeniem programu jest zawiązanie Lokalnej Grupy URBACT. Grupę tworzą przedstawiciele interesariuszy reprezentujących różne dziedziny m.in. biznes, naukę, samorząd
i organizacje pozarządowe. Podczas warsztatów z przedstawicielem Krajowego Punktu Konsultacyjnego URBACT rozpoznaliśmy i zaprosiliśmy do współpracy w projekcie zidentyfikowanych przez nas interesariuszy, którzy zobowiązali się  zaangażować w pracę na rzecz sieci i współtworzyć Lokalną Grupę URBACT.

 

Administracja/ JST :

 • Paweł Zygmunt – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, Wydział Rozwoju, Promocji i Obsługi Inwestorów (Kierownik Projektu)
 • Joanna Lasota-Kościańska- Inspektor Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów (koordynator lokalnej grupy URBACT)
 • Edyta Perzanowska-Zygiert – główny specjalista Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
 • Aleksander Tuczyński – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ładu przestrzennego, Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury;
 • Sara Malicka- Skrzek – Inspektor, Wydział Urbanistyki i Architektury;
 • Alicja Winniczek – Podinspektor, Wydział Urbanistyki i Architektury;
 • Magdalena Mikke – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej;
 • Józef Bochnak – Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej;
 • Agnieszka Raus – Kierownik Referatu Zieleni i Oczyszczania, Wydział Infrastruktury Miejskiej;
 • Rafał Zwoliński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
 • Monika Nierychły – Zastępca Naczelnika ,Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu
 • Radny Robert Witecki

 

EDUKACJA/NAUKA/KULTURA :

 • Akademia WSB – dr Patrycja Mickiewicz – Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej – Michał Rabsztyn
 • Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej – Sylwia Tatara

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej – Paweł Nykiel
 • Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie – Wacław Majek
 • Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie – Waldemar Szostak
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z Wyboru – Mateusz Maik
 • Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości – Katarzyna Pawłowska
 • Stowarzyszenie Dla Ekonomika – Michał Rabsztyn

BIZNES/INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE :

 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Monika Ludkiewicz
 • Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia – Jacek Woźnikowski
 • PRAZA Architekci – Krystian Zagródka
 • Kawiarnia MagCafe – Magdalena Piotrowska
 • Butik Abidabi – Anna Różańska
 • Dr Boutique Woman – Dorota Legutki
 • ANTRANS INVEST ( RESURSA) – Łukasz Rąba
 • Kupcy targowi
Skip to content