Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Stawowej – 1112 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Stawowej – 1112 m2

Położenie

Adres: ul. Stawowa

Dzielnica: Ząbkowice

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 20/23

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 1112 m2

Kształt działki: prostokąt

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ✔

35MN tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami jako funkcją uzupełniającą.

 

Charakterystyka działki

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie nieregularnym, długa i wąska. Teren działki o zróżnicowanej rzędnej wysokości (występują rowy i skarpy), porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i samosiejkami drzew, lekko podmokły. Wzdłuż części południowo-wschodniej granicy działki przebiega na mapie zasadniczej rów melioracyjny, którego w terenie nie stwierdzono. Przez południowo-wschodnią część działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokich i średnich napięć wraz ze strefą ochronną. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z kostki brukowej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi łąki trwałe (ŁIV). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content