Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dąbrowa Górnicza

Instytucje wspierające Przedsiębiorczość

Przedsiębiorca - wsparcie dla firm
Wsparcie dla firm

Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Potrzebujesz środków na biznes ? Masz wiele możliwości ich uzyskania, poniżej przedstawiamy Ci te, proponowane przez nas. Jednak aktualnych programów i form wsparcia należy szukać na bieżąco, ponieważ mogą ulegać dynamicznej zmianie wraz z upływem czasu na ich realizację.

Na co możesz liczyć ?

Wsparcie finansowe

Szkolenia

Doradztwo

Instytucje wspierające przedsiębiorców

Wsparcie

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Logo Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości powstał z myślą o przedsiębiorcach. Jest to miejsce aktywnie wspierające osoby przedsiębiorcze z Dąbrowy Górniczej i regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Misją DIP jest zapewnianie kompleksowego wsparcia zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, jak i właścicieli firm.

Oprócz możliwości skorzystania z konsultacji biznesowych, prawnych i księgowych, kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy ma także wymiana doświadczeń i nawiązywanie relacji z innymi przedsiębiorcami. W ten sposób powstaje cała społeczność ludzi o podobnych zainteresowaniach i motywacjach, gotowych do współpracy w przyjaznej atmosferze. W DIP tworzymy właśnie taką przestrzeń. Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą lub myślisz o założeniu swojego biznesu, koniecznie do nas zajrzyj, by otrzymać wsparcie, dzięki któremu właściwie pokierujesz swoją firmą! Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Gminy Dąbrowa Górnicza.

Więcej informacji o DIP: www.inkubator-dabrowa.pl

Zagłębiowska Izba Gospodarcza

ZIG jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego.

Cel i działania

1.  Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w  szczególności wobec organów samorządowych i państwowych.

2.  Inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć gospodarczych z udziałem zainteresowanych przedsiębiorstw i organów samorządu terytorialnego.

3.  Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej (patrz DIP)

4.  Popieranie i upowszechnianie wszelkiego rodzaju działalności i przedsięwzięć proekologicznych.

5.  Popieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie działalności w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

6.  Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki oraz norm uczciwości i solidarności w działalności gospodarczej.

7.  Wyrażanie opinii o rozwiązaniach oraz projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz dokonania ocen odnośnie wdrażania, funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej.

W swoich działaniach ZIG współpracuje z:
– przedstawicielami organizacji gospodarczych terenu Zagłębia,
– Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach,
– Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie,
– Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych,
– Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości,

Więcej informacji o ZIG: http://www.zig.org.pl/

Pozostałe instytucje

Logo PUP
Instytucja wspierająca

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

W zależności od Twoich potrzeb i możliwości PUP oferuje Ci kilka możliwości pozyskiwania środków na działalność, w tym m.in.:

  • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+,

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej prowadzi również okresowe programy pozwalające na skorzystanie między innymi z bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. 

Szczegóły i aktualne oferty: www.dabrowagornicza.praca.gov.pl

Logo ARL
Instytucja wspierająca

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Oferuje wszechstronne możliwości wspierania przedsiębiorczości.  Są to m.in: szkolenia, seminaria, konkursy, projekty. To tu możesz otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, ale i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu prowadzenia firmy, indywidualną opiekę i wsparcie oficera dotacyjnego.

Szczegóły i aktualne oferty: www.arl.org.pl

Logo Fundusz Górnośląski
Instytucja wspierająca

Fundusz Górnośląski S.A.

Śląski Fundusz Pożyczkowy jest programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski. Fundusz Górnośląski S.A. powstał w 1995 r. Do jego głównych zadań od początku należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości     i tworzenia nowych miejsc pracy. Swoją misję realizuje poprzez między innymi inwestycje    w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami lokalnymi. Jego celem jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegóły i aktualne oferty: www.fundusz-silesia.pl

Instytucja wspierająca

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę. Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

 

Szczegóły i aktualne oferty: www.rigkatowice.pl

Instytucja wspierająca

Ośrodek Wspracia Cudzoziemców

Celem Ośrodka jest bezpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce. Ośrodek zapewnia darmowe doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych. Migranci mieszkający w województwie śląskim mogą otrzymać w Ośrodku nieodpłatną pomoc od doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Cudzoziemcy będą mogli podnieść kompetencję z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów.

Oferta Ośrodka:

  • kursy i szkolenia
  • półkolonie językowe
  • pomoc prawna
  • pomoc psychologa
  • pomoc doradcy i tłumacza
  • ośrodek integracji studentów

Szczegóły i aktualne oferty: owc.org.pl

Logo ŚCP - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Instytucja wspierająca

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy podmiot, który wymieniony jest w katalogu beneficjentów Programu, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Szczegóły i aktualne oferty: www.scp-slask.pl

Warto również sprawdzić aktualne możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich dla MŚP >> www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skip to content