Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Umorzenia podatkowe dla gastronomii i branży fitness

Przedsiębiorcy działający w branżach, które w związku z sytuacją epidemiczną zostały objęte zakazem prowadzenia działalności mogą starać się o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości.  

Decyzję o wprowadzeniu tego typu ulgi podjęły władze miasta w oparciu o rządowe rozporządzenie z dnia 16 października 2020 roku dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1829). Z umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości mogą skorzystać te branże, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności mali i średni przedsiębiorcy z branży gastronomii i fitnes.  

Wnioski wraz z załącznikami można składać w formie pisemnej w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub w formie elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez skrzynkę podawczą EPUAP. 

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać informacje dotyczące spadku obrotów przychodów w okresie objętym ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podać przesłankę ważnego interesu podatnika (tj. trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią COVID-19 i jej wpływ na zmniejszenie przychodów, np. porównanie przychodów z października i listopada 2020 roku do przychodów października i listopada 2019 roku).  

Wszelkie informacje dotyczące wniosków, których formularze zamieszczamy poniżej, uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

– osoby prawne: 32 295 68 57

– osoby fizyczne: 32 295 67 51, 32 295 67 52, 32 295 69 56 

Wnioski winny być złożone po terminie płatności: 

Osoby fizyczne po dniu 16 listopada 2020 roku, 

– Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – osoby fizyczne 

– Oświadczenie dot. udzielenia ulgi nie stanowiącej pomocy publicznej 

– Oświadczenie o sytuacji finansowej 

Osoby prawne odpowiednio: po dniu 16 listopada 2020 r. (dot. raty za listopad 2020 r.) 

                                              – po dniu 15 grudnia 2020 r. (dot. raty za grudzień 2020 r.) 

– Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – osoby prawne 

– Formularz o pomocy de minimis 

*** 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z innych form wsparcia: 

ULGI W CZYNSZU DLA WYNAJMUJĄCYCH LUB WYDZIERŻAWIAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI OD GMINY 

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne lub nieruchomości stanowiące zasób gminy lub Skarbu Państwa pod działalność której przedmiot zgodny jest z działalnością dotyczącą ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu maksymalnie do 80 % aktualnej stawki czynszowej, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta  

– Ulgi w czynszu dla przedsiębiorców wynajmujących lokale miejskie od MZBM 

Zarządzenie Nr 998.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r.

W lokalach MZBM istnieje również możliwość wykorzystania wpłaconej kaucji na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją po ustaniu negatywnych konsekwencji finansowych. 

Wnioski elektronicznie można przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl 

– przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później 

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl 

Dodatkowe informacje: MZBM – Dział Zarządzania Nieruchomościami tel. 32 260 86 78 

– Ulgi w czynszu dla osób wynajmujących lub wydzierżawiających nieruchomości stanowiące zasób gminny lub Skarbu Państwa  

Zarządzenie Nr 997.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r. 

Zarządzenie Nr 1068.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 02.06.2020 r. 

Wnioski przesłać można na adres: nieruchomosci@dg.pl  

Dodatkowe informacje Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 295 67 19 

Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. 

Ulgi wskazane powyżej stanowią pomoc publiczną.

DORADZTWO I WSPARCIE DĄBROWSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Przedsiębiorcy mogą korzystać z porad doradców w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Konsultacje online dotyczą m.in.: marketingu, biznesu, księgowości, prawa i sprzedaży. Infolinia DIP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – tel. 533 322 578 czynna w godzinach: 

poniedziałek 15-19 

wtorek 8-13 

środa 8-13 

czwartek 15-19 

piątek 8-10 

Dąbrowscy przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy przez system ePUAP, są także na bieżąco obsługiwani przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerami telefonów:  

Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Naczelnik Wydziału tel. 784 077 80432 295 96 97, email: efudali@dg.pl,  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl, przedsiebiorca@dg.pl,

w zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 3732 295 69 13,  email: dczarnecka@dg.pl, bkosciow@dg.pl,

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl,

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl, mchmurkowski@dg.pl           

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.plinwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji tel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: mchmurkowski@dg.pl

Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie gospodarczej miasta www.dabrowa-gornicza.com

PROMOCJA AKCJI #DGNAWYNOS 

Wszyscy prowadzący działalność w branży gastronomicznej mogą przyłączyć się do akcji DG na Wynos Lista firm publikowana jest na bieżąco na portalu www.dabrowa-gornicza.com i w miejskich mediach społecznościowych.

Skip to content