Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zostań Laureatem IV Edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego to przedsięwzięcie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, wdrożyły w ciągu ostatnich 3 lat innowacje, a przy tym prowadziły działalność przestrzegając zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. To właśnie w tych 3 kategoriach Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego.

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Kapitule Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego przewodniczy Marcin Bazylak, Prezydent Miasta. W skład Kapituły weszły następujące osoby reprezentujące różne środowiska współpracujące z przedsiębiorcami powołane Zarządzeniem Nr 496.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.07.2019r.:

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,

Janusz Dramski, Manager Business Link oddział Katowice,

Przemysław Grzywa, Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców Yes for Europe,

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

Karol Kohlbrenner, Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej,

Łukasz Kolber, Dyrektor Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,

dr Marcin Komańda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Mateusz Maik – Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru,

Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej,

Jacek Uroda, Właściciel firmy  JACO.PRO,

Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Na zeskanowane formularze zgłoszeniowe, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, czekamy do 25 września br. Zgodnie z Regulaminem (Załącznik do Zarządzenia Nr 228.2019 Prezydenta Miasta z dnia 18.03.2019 r.) należy je przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail : adamiecki@dabrowa-gornicza.pl

Skip to content