Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Dąbrowie Górniczej (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– kobiet,
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– imigrantów,
– reemigrantów,
– osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
– mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie są osobami z niepełnosprawnościami,
  • nie są osobami długotrwale bezrobotnymi,
  • nie są osobami o niskich kwalifikacjach,
  • nie są imigrantami,
  • nie są reemigrantami,
  • nie są osobami odchodzącymi z rolnictwa i członkami ich rodziny.

Powyższe kryteria muszą być spełnione zarówno na dzień złożenia Ankiety zgłoszeniowej do projektu wraz z Wnioskiem o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (dzień rozpoczęcia udziału w projekcie to dzień, w którym uczestnik/uczestniczka otrzymuje usługę poradnictwa zawodowego, udzielaną po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej).

Maksymalna wysokość dofinansowania to 27 481,20 zł na osobę.

Zapraszamy osoby bezrobotne, zainteresowane złożeniem Wniosku o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach niniejszego naboru na spotkania informacyjne z pracownikiem Urzędu, na których omówiony zostanie m.in. Regulamin przyznawania dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej, zasady prawidłowego wypełnienia wniosku, kryteria kwalifikowalności do projektu.

Harmonogram spotkań:
20.08.2019 (wtorek)             godz. 10.00-11.00      sala 4 (parter)
21.08.2019 (środa)               godz. 14.00-15.00      sala 4 (parter)
22.08.2019 (czwartek)         godz. 09.00-10.00      sala 4 (parter)

Na spotkania informacyjne zaproszeni zostali również przedstawiciele PZU, Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na: http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/10209116-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-rpo

Skip to content