Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zdobądź środki na przygotowanie projektu z PARP

W nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu „Granty na Eurogranty” do zdobycia jest nawet 280 060 zł pomocy finansowej, którą można przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.
Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Konkurs przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE. Dofinansowanie można przeznaczyć na
  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt;
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE;
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Wnioski można składać od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty.
Skip to content