Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Przewodnik po tarczy antykryzysowej

Sytuacja epidemiczna związana z pandemią SARS-CoV-2 i rozwiązania wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wirusa w społeczeństwie odcisnęły się mocno na polskiej gospodarce. W celu pomocy przedsiębiorcom, którzy w obliczu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym przygotowano instrumenty mające zapewnić przede wszystkim płynność finansową przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy. Poniżej prezentujemy zestawienie instytucji, które realizują instrumenty wsparcia składające się na tzw. tarczę antykryzysową, a także opis wsparcia przygotowanego przez dąbrowski samorząd, na jakie może liczyć przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie naszego miasta.

Na przygotowaną przez rząd tarczę antykryzysową składa się szereg instrumentów, których szacowana wartość to 212 mld zł. Aby ułatwić przedsiębiorcom zapoznanie się z rozwiązaniami w ramach tarczy, w serwisie gov.pl uruchomiono poświęconą im podstronę, na której zmieszczone są m.in. podstawowe informacje o tym pakiecie oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Jedną z instytucji realizujących instrumenty wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzystając ze wsparcia z ZUS, możesz skorzystać z

 • zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych [link];
 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) [link];
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą [link];
 • ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek [link];
 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. [link];
 • zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy [link].

Kolejną instytucją, która realizuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji, jest Polski Fundusz Rozwoju. Instrumenty wsparcia oferowane przez PFR są dostosowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków (w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) lub finansowania udzielanego bezpośrednio przez PFR (w przypadku dużych przedsiębiorstw):

 • tarcza finansowa dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników [link];
 • tarcza finansowa dla małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników [link];
 • tarcza finansowa dla dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników [link].

PFR przygotował także publikację pn. Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.

Wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej realizują również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy możesz ubiegać się o wsparcie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powiatowy Urząd Pracy realizuje natomiast następujące usługi:

 • niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców [link];
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych [link];
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców [link].

W pomoc przedsiębiorcom zaangażowane zostały także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Samorząd Województwa Śląskiego przygotował tzw. śląski pakiet dla gospodarki, którego 5 filarów stanowią:

 • pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego;
 • wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy;
 • wsparcie bezzwrotne, inwestycje w mśp i uproszczenia dla mśp;
 • samorządowe działania wspierające;
 • wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Również samorząd Dąbrowy Górniczej przygotował rozwiązania mające na celu wspomóc lokalnych przedsiębiorców w tych trudnej dla nich sytuacji. Dąbrowscy przedsiębiorcy mogą m.in. skorzystać z odroczeń podatkowych i obniżki czynszu za lokal. Więcej szczegółów, wzory wniosków, a także dane kontaktowe do pracowników są dostępne na naszej stronie internetowej.

Przypominamy również o możliwości skorzystania z konsultacji online ekspertów Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Bieżące informacje dotyczące wolnych terminów konsultacji, porad i webinariów możecie znaleźć na profilu DIP w serwisie Facebook.

Skip to content