Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

Przedsiębiorcy prowadzący mikro, małą lub średnią firmę będą mogli złożyć wniosek o pomoc z Tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

Na czym to polega?

Tarcza finansowa – w przeciwieństwie do tarczy antykryzysowej – umożliwia sięgnięcie po znacznie wyższe kwoty. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o kilkaset tysięcy złotych subwencji (wszystko zależy od wielkości firmy i spadku obrotów). Co więcej, w przypadku, jeśli utrzymują dotychczasowe średnie zatrudnienie (i chociaż symbolicznie je powiększą), będą zobowiązani do zwrócenia jedynie niewielkiej części subwencji. To realna zachęta dla firm do utrzymania dotychczasowych etatów.

Komu przysługuje?

Tarcza Finansowa” jest dla wszystkich firm, które zatrudniają jakichś pracowników i straciły część przychodów w marcu lub kwietniu

– Odpadają tylko osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (czyli nie zatrudniający pracowników)

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowy warunek (poza tym, że trzeba być istniejącą firmą, płacącą w Polsce podatki) to spadek przychodów o co najmniej 25% w stosunku do ostatniego miesiąca przed kryzysem lub do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (można sobie wybrać jedno z tych dwóch kryteriów).

– Wniosek o pomoc z tarczy finansowej będą mogli złożyć przedstawiciele firm, którzy są klientami jednego z podanych niżej banków :

Alior Banku, BPS (oraz zrzeszonych i współpracujących Banków Spółdzielczych),

Banku Millenium, Pekao S.A., Banku Pocztowego, BNP Paribas, BOŚ Bank

 Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank,  ING Bank Śląski

 mBank, Nest Bank, PKO BP, Santander Bank Polska, SGB-Bank S.A.

 oraz Banków Spółdzielczych SGB i współpracujących Banków Spółdzielczych

– Wniosek będzie oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy.

–  Nie można zalegać ze składkami na ZUS i z podatkami (VAT, PIT), przy czym warunek ten będzie sprawdzany na 31 grudnia 2019 r. Jeśli zaległości pojawiły się później – nie wyklucza to z udziału w „Tarczy Finansowej”.

PFR uprzedza również, że przedsiębiorca może ostatecznie otrzymać niższą subwencję niż kwota, o której wnioskował. W takiej sytuacji przedsiębiorca otrzyma – za pośrednictwem banku – informację o przyczynach takiej decyzji. Co istotne, przedsiębiorca będzie mógł jednak odwołać się od decyzji.

Co ważne, całość procesu (otrzymanie decyzji, podpisanie umowy) odbędzie się zdalnie, poprzez system transakcyjny banku.

Jakie warunki muszą spełnić mikrofirmy żeby skorzystać z tarczy finansowej?

Musi nastąpić skala spadku przychodów (w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem poprzedniego roku) oraz liczba zatrudnianych pracowników.
Jeśli spadek przychodu wynosi 25-50%, to bazowa kwota subwencji wynosi 12.000 zł na każdego zatrudnionego.
Jeśli spadek przychodu wynosi 50-75%, to bazowa kwota subwencji wynosi 24.000 zł na każdego zatrudnionego. Jeśli spadek przychodu wynosi ponad 75% – na każdego zatrudnionego przypada 36.000 zł subwencji.

– Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależeć ma od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych. Może wynosić do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł)

 – Może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń  pracowników.

– 25 proc. może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów

–  Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe.

Po spełnieniu określonych warunków, 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

– Dodatkowe 50 proc. subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.

– Liczbę pracowników ustala się nie poprzez etaty, liczy się to, ilu pracowników jest zgłoszonych do ubezpieczenia. A zatem zleceniodawcy też się liczą, podobnie jak pracownicy na urlopie, za które firma płaci składki do ZUS. Nie trzeba udowadniać związku spadku przychodów z pandemią Covid-19.

– Aby ją uzyskać, trzeba będzie wykazać co najmniej 25 proc. spadek przychodów i zadeklarować zwrot w ciągu trzech lat

– Maksymalna kwota subwencji wyniesie 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej – w zależności od skali spadku sprzedaży – do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

-75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. – w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji – w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Ważne! Do ustalenia statusu mikro i średniej firmy nie zalicza się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowywania zawodowego. Odpowiedzi PFR na najczęstsze pytania można

Jak wniosek będzie weryfikowany?

PFR zweryfikuje podane przez przedsiębiorcę informacje w kilku miejscach. Dokona tego na podstawie danych z banków (w przypadku danych firmy), ZUS i Ministerstwa Finansów. Weryfikacja będzie dotyczyć m.in. danych dotyczących zatrudnienia i przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym. Po przeprowadzeniu weryfikacji nastąpi wyliczenie kwoty subwencji przysługującej przedsiębiorcy.

PFR uprzedza również, że przedsiębiorca może ostatecznie otrzymać niższą subwencję niż kwota, o której wnioskował. W takiej sytuacji przedsiębiorca otrzyma – za pośrednictwem banku – informację o przyczynach takiej decyzji. Co istotne, przedsiębiorca będzie mógł jednak odwołać się od decyzji.

Całość procesu (otrzymanie decyzji, podpisanie umowy) odbędzie się zdalnie, poprzez system transakcyjny banku.

Pomocy z PFR dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników będzie ustalana indywidualnie.

Więcej na: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Skip to content