Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Huta Bankowa Sp. z o.o.

Huta Bankowa Sp. z o.o.

Działalność Huty Bankowa Sp. z o.o., producenta wyrobów walcowanych i kuto-walcowanych ukierunkowana jest na stałe zapewnienie ich jakości, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko, zagwarantowanie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki. Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:

  • kompetentny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje personel utrzymujący ukształtowaną w ponad 180 letniej tradycji firmy opinię o stałym spełnieniu wymagań klientów, jak również angażujący się do działań na rzecz ochrony środowiska i BHP
  • stosowane i stale doskonalone metody organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
  • stałe przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i BHP
  • stosowane w produkcji wyłącznie sprawdzone, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizujące zużycie surowców i mediów energetycznych metody wytwarzania
  • ciągłe monitorowanie procesów wytwarzania, warunków pracy i wpływu na środowisko poprzez:

– planowanie jakości produkowanych wyrobów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
– stałe wspieranie działań zapewniających wdrażanie środków ochrony zbiorowej,
– zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej ze spalania gazu ziemnego w procesach technologicznych,
– ograniczenie ilości składowanych odpadów i ochronę wód powierzchniowych

  • współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami i klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości wyrobów, a także z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii
  • stała promocja osiągnięć w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content