Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

HOBAS System Polska Sp. z o.o.

HOBAS System Polska Sp. z o.o.

Rury zaliczane są do najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niezbędnych wynalazków naszej cywilizacji. Wszak im gęstsze zaludnienie, tym bardziej ludzkie zdrowie i samopoczucie, ale również gospodarka i środowisko zależeć będą od sprawnie funkcjonujących systemów rurowych. Rurociągi służą nam do dostarczania wody pitnej, nawadniania terenów, transportu ścieków, odwadniania dróg, tuneli i mostów, doprowadzania i odprowadzania wody z zakładów przemysłowych oraz do produkcji zielonej energii.

Wykorzystując najnowsze technologie HOBAS produkuje systemy rurowe, które znajdują zastosowanie we wszystkich wyżej wymienionych obszarach. Oferujemy klientom usługi i wsparcie, poczynając od wymiarowania i wytyczania tras rurociągów, po kalkulacje oraz konsultacje na placu budowy. Nasze produkty zainstalowane zostały już w ponad 100 krajach na całym świecie za pomocą różnych metod: układanie w otwartym wykopie, przeciskanie, mikrotunelowanie, sliplining czy instalacje nadziemne. Wyprodukowane przez nas tysiące kilometrów rur z pewnością utworzyłyby rurociąg kilkukrotnie oplatający Ziemię.

Podejmując decyzje skupiamy się na zadowoleniu klienta. Aby stale zwiększać korzyści płynące dla naszych klientów, pracujemy profesjonalnie i skupiamy się na realizacji celów.

Aby zabezpieczyć długoterminowe istnienie spółki, istotne jest generowanie zysków. Dzięki temu jesteśmy niezawodnym partnerem w biznesie dla naszych klientów i wykazujemy stały postęp.

Sukces wzbogaca oraz motywuje pod każdym względem indywidualne osoby, całe grupy jak również wszystkich otaczających nas ludzi.

Nasze Wartości

Przyzwoitość
Szacunek oraz uczciwość wobec siebie nawzajem oraz w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi są dla nas bardzo ważne. Szanujemy naturę i z troską korzystamy z wszelkich zasobów. Cenimy równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Entuzjazm
Jesteśmy pełni entuzjazmu i przekazujemy to innym. Pozytywne nastawienie oraz przyjemność czerpana z pracy pomagają stawić czoła stale zmieniającym się wymaganiom.

Odpowiedzialność
Opierając się na wzajemnym zaufaniu zachęcamy oraz wymagamy osobistej inicjatywy, odwagi oraz poczucia odpowiedzialności.

Otwartość
Przekazujemy informacje w bezpośredni, jasny i przejrzysty sposób. Doceniamy i szanujemy odmienne opinie oraz cenimy wzajemną wymianę zdań.

Rozwój
Wykorzystujemy różnorodne możliwości oferowane przez nasze środowisko pracy i bezustannie doskonalimy się poprzez rozwój osobisty. W ten sposób zapewniamy postęp oraz innowacje.

To dzięki zaangażowaniu zespołu badawczo-rozwojowego HOBAS  nasze produkty  cechują się ponad 50-letnim okres użytkowania. W centralnym TechCenter HOBAS, zajmującym obszar ponad 1000 m2, specjaliści bezustannie monitorują długo- i krótkookresowe osiągi produktów pochodzących ze wszystkich zakładów produkcyjnych HOBAS, badają wprowadzone ulepszenia i rozwijają nowe linie produktów. TechCenter HOBAS, które posiada międzynarodowe certyfikaty ISO 17025 i TÜV Süd, poddaje każdy produkt rygorystycznym testom.

System zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary w poszczególnych spółkach grupy HOBAS, w tym m.in. opracowywanie nowych produktów, procesy kontroli jakości, wysyłkę i usługi. Efektem takiego działania jest niezmiennie wysoka jakość, nie budząca żadnych wątpliwości.

Kompleksowy program kontroli jakości nie tylko spełnia międzynarodowe standardy, ale również uwzględnia indywidualne potrzeby klientów. HOBAS jest posiadaczem wydawanego przez TÜV Germany znaku jakości oraz wielu innych aprobat technicznych. Audytorzy renomowanych jednostek certyfikujących prowadzą stałą kontrolę HOBAS, przeprowadzając testy i inspekcje.

Program kontroli jakości HOBAS obejmuje również następujące środki zapewnienia jakości

  • Testy surowców do produkcji
  • Testy półproduktów
  • Testy umożliwiające wprowadzenie na rynek
  • Testy wytrzymałościowe produktów gotowych
  • Kontrola wizualna i weryfikacja wymiarów produktów gotowych
  • Testy hydrostatyczne i hydrodynamiczne
  • Kalibracja przyrządów
  • Zapewnienie oznakowania i możliwości śledzenia produktów
  • Sprawdzenie planowania i projektowania
  • Weryfikacja dostawców

Zarządzanie energią | ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001 wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie podtrzymania i poprawy efektywności energetycznej. Efektywne wykorzystywanie energii pomaga skutecznie chronić zasoby, zmniejszyć koszty i podejmować wyzwania związane ze zmianami klimatu.

HOBAS przeszedł pomyślną certyfikację według DIN EN ISO 50001w listopadzie 2014. ISO 50001 jest w pełni zintegrowany z już funkcjonującymi w HOBAS systemami zarządzania, takimi jak: ISO 9001 (Jakość), ISO 14001 (Środowisko) i OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).

Korzyści płynące z wprowadzenie ISO 50001 to m.in.: poprawa efektywności energetycznej i oszczędność energii, zgodność z obowiązującymi przepisami oraz zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju Korporacji HOBAS.

Viktor Vladimirov, Ekspert Grupy HOBAS ds. energii i środowiska, jest dumny widząc przyznany HOBAS Certyfikat ISO 50001: „ Zarządzanie energią to kolejny wymiar naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwojuCertyfikat jest cennym przykładem na to, jak nasza firma rozwija się i wprowadza rozwiązania dla trudnych tematów takich jak efektywności ekonomiczna i ochrona zasobów. Wewnątrz Grupy HOBAS zostały przeprowadzone ważne inwestycje, które pozwoliły na ulepszenie technologii i sprzętu, w tym wykorzystanie energii odnawialnej. Te kroki były realizowane przy ogromnym wsparciu ludzi wewnątrz i spoza organizacji. W związku z tym jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym Pracownikom i Partnerom za ich wkład, zaangażowanie i sukces”.

OHSAS 18001 zapewnia Pracownikom HOBAS najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną ochronę zdrowia

Grupa HOBAS stosuje się do międzynarodowej normy OHSAS (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) 18001, która określa organizację i strukturę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. OHSAS 18001 to kompletny system pomagający ulepszyć planowanie, wdrażanie i monitoring wymaganych prawem środków bezpieczeństwa pracy celem zmniejszenia ryzyka wypadków. Wraz z ISO 9001 i 14001, OHSAS 18001 stanowi gwarancję, że HOBAS dysponuje kompletnym, standaryzowanym systemem zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska.

W ramach certyfikatu OHSAS 18001 systematycznie identyfikuje się i minimalizuje potencjalne niebezpieczeństwa. Każdy z zakładów HOBAS opracowuje m.in. instrukcję, przeprowadza analizę ryzyka i powołuje administratorów ds. bezpieczeństwa.

Na początku 2013 roku TÜV SÜD przyznał  HOBAS Germany certyfikat OHSAS 18001. W lipcu certyfikat otrzymały fabryki HOBAS w Rumunii i Polsce. Za nimi podążą kolejne zakłady produkcyjne.  „To dla nas ważne, aby zapobiegać wypadkom i zagwarantować naszym pracownikom właściwą ochronę ich zdrowia” – mówi Victor Vladimirov, specjalista ds. środowiska, energii i bezpieczeństwa Grupy HOBAS. „Jesteśmy międzynarodową firmą i mamy obowiązek spełniać najwyższe przemysłowe standardy. Dzięki certyfikatowi OHSAS 18001 możemy zaoferować naszym Klientom jeszcze lepszą jakość obsługi“.

www.hobas.pl

 

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content