Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Koksownia Przyjaźń zakład JSW KOKS SA

Koksownia Przyjaźń zakład JSW KOKS SA

Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej jest sukcesorem Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”; kontynuuje dobre tradycje koksownictwa i hutnictwa w Regionie, sięgające końca XVIII wieku. Koksownia została zaprojektowana i wybudowana jako kompleks składający się z czterech baterii koksowniczych, licznych obiektów towarzyszących, w tym obiektów przygotowania mieszanki węglowej, instalacji suchego chłodzenia koksu, zespołu sortowni koksu, instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i odzysku węglopochodnych, instalacji oczyszczania ścieków i składowiska odpadów, obiektów energetycznych i pomocniczych. W dniu 3 kwietnia  2007 r. nastąpiło uruchomienie piątej baterii koksowniczej z instalacją mokrego gaszenia koksu.

Uruchomienie produkcji nastąpiło 27 stycznia 1987 roku, kiedy dokonano wypchnięcia pierwszego koksu z baterii nr 1. Milionową tonę koksu wyprodukowano 5 stycznia 1988 roku, a 4 sierpnia 1989 roku Zakład został wydzielony ze struktur Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice i stał się samodzielnym przedsiębiorstwem.

W wyniku procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w dniu 31 grudnia 2003 roku Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” zostały wniesione do spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 10 maja 2005r. wyprodukowana została 40-milionowa tona koksu.

W dniu 3 kwietnia 2007 r. została uroczyście oddana do eksploatacji bateria koksownicza nr 5, o zdolności produkcyjnej 750 tys. ton koksu rocznie, zbudowana przez konsorcjum: Polimex Mostostal Siedlce S.A., Piecoxport Sp. z o.o., B.P. Koksoprojekt Sp. z o.o.

Dnia 28 września 2007r. uroczyście uruchomiono elektrociepłownię, umożliwiając zagospodarowanie nadmiaru oczyszczonego gazu koksowniczego i gazów resztkowych z instalacji suchego chłodzenia koksu z baterii koksowniczych nr 1 do 4, która wraz z istniejącymi turbogeneratorami daje maksymalną moc 42 MWe.

Elektrociepłownia stanowi źródło pary technologicznej i energii elektrycznej na potrzeby własne Koksowni Przyjaźń. Inwestycja została częściowo sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

14 maja 2008 r. po ponad 20-letniej pracy wygaszono baterię koksowniczą nr 1, rozpoczynając jej modernizację odtworzeniową.

W październiku 2008 roku w Koksowni Przyjaźń uruchomiona została instalacja Katalitycznego Rozkładu Amoniaku i Instalacja Clausa przeznaczona do oczyszczania gazu koksowniczego. Tym samym zakończył się proces modernizacji Wydziału Produkcji Węglopochodnych, który jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów technologicznych w polskich i europejskich koksowniach.

W kwietniu 2011 roku, po okresie przerwy spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym, w Koksowni Przyjaźń zakończono z powodzeniem modernizację baterii koksowniczej nr 1.

21 grudnia 2011 roku w Koksowni Przyjaźń została podpisana z katowicką spółką Energoinstal S.A. umowa dotycząca budowy bloku energetycznego. Termin realizacji inwestycji wynosi 33 miesiące licząc od daty podpisania umowy. Nowy blok energetyczny zasilany oczyszczonym gazem koksowniczym będzie miał moc ok. 70 MW.

Budowa nowego bloku energetycznego jest elementem strategii Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która dąży do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i zwiększania zysków m.in. dzięki sprzedaży nadwyżek energii na rynek zewnętrzny.

www.jswkoks.pl

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content