Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – Profesjonalne kadry GOZ

 

Prowadzisz firmę?

Chcesz, aby była bardziej konkurencyjna i nowoczesna?

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU ADN Akademia Biznesu Sp. z o. o. „Profesjonalne Kadry GOZ”.

Projekt skierowany do pracowników przedsiębiorstw MŚP oraz dużych z terenu całej Polski.

Celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY, a nabyta wiedza – BEZCENNA

Projekt jest realizowany do 31.12.2026 roku.

Więcej szczegółów na www.profesjonalnekadrygoz.pl, tel +48 22 208 28 57; 503 455 332

ZAPRASZAMY na planowane spotkanie informacyjno-promocyjne w formule online w dniu 20.06.2024r. o godz. 1100. Link do spotkania: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDJkM2MtYWExZC00Yjg5LWI3YWYtZGI1ZTA0ODhhZWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22932fd3d2-98df-4c9c-bae8-40d238500723%22%7d>

Zaproszenie na spotkanie informacyjne – Profesjonalne kadry GOZ

Skip to content