Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice z planem działania

Powstał Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic. Pomysły i propozycje, które zawiera, to efekt konsultacji przeprowadzonych w zeszłym roku. W ich trakcie, swoje zdanie wyrazili m.in. mieszkańcy dzielnicy i lokalni przedsiębiorcy.

Lokalny Plan Działania dla Ząbkowic to kompleksowe opracowanie, obejmujące szereg działań, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość życia w dzielnicy. Wskazali je mieszkańcy, eksperci, przedstawiciele środowiska biznesowego i urzędnicy, którzy w 2022 r. brali udział w konsultacjach. Ze względu na rangę i zasięg zaproponowanych przedsięwzięć, podzielono je m.in. na tzw. projekty flagowe i równoległe.

Wśród najważniejszych zadań, wskazano m.in.:

  • poprawę i uporządkowanie infrastruktury drogowej w dzielnicy, budowę obwodnicy i kompleksowy remont chodników;
  • modernizację Domu Kultury, która objęłaby remont budynku, stworzenie przed nim skweru i parkingu na tyłach, poszerzenie oferty kulturalnej;
  • remont budynku dworca, wprowadzenia do niego usług i powiększenie centrum przesiadkowego;
  • zagospodarowanie terenu po Hucie Szkła Gospodarczego, przeznaczenie go na zabudowę mieszkaniową, z jednoczesnym zachowaniem części obiektów poprzemysłowych;
  • rozbudowę przestrzeni służących rekreacji i spędzaniu wolnego czasu, m.in. w parku Tysiąclecia, na os. Młodych Hutników i os. Robotniczym.

Działania ujęte w planie to wyzwania dla samorządu, ale również dla sektora prywatnego czy instytucji publicznych. Projekty flagowe znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie na ich realizację.

Do pobrania: Lokalny Plan Działania dla Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji – Ząbkowice

Skip to content