Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza ze strategią rozwoju do 2030 roku

Strategia, która wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, została w środę przyjęta przez radnych. – To szczególny dokument, bo powstał przy wsparciu i udziale mieszkańców – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Za przyjęciem „Strategii rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2030” zagłosowało 21 radnych, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Przy tej okazji prezydent Marcin Bazylak podziękował mieszkańcom. – Kiedy w połowie zeszłego roku poprosiliśmy Was o podzielenie się opinią i wypełnienie ankiety, prawie 2 tysiące osób przedstawiło swoje wizje i pomysły, które zostały wykorzystane przy pracy nad ostatecznym kształtem strategii. Bardzo za to dziękuję.

Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom, którzy tworzyli poszczególne fragmenty tego kompleksowego dokumentu – dodał prezydent.

Nowa strategia określa wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy.

We wstępie do strategii prezydent Marcin Bazylak napisał, że dokument „określa Dąbrowę Górniczą w 2030 roku jako miasto przyjazne dla wszystkich i współrządzone wspólnie z mieszkańcami. Miasto po skutecznej transformacji gospodarczej i z zaradną przedsiębiorczością. Miasto akademickie z tętniącym życiem Centrum i przyciągające nowych mieszkańców. Miasto kompaktowe i uporządkowane urbanistycznie, dające mieszkankom i mieszkańcom, w każdym wieku i w każdej dzielnicy, dobre warunki do życia, nauki, rozwoju zawodowego i społecznego, a także aktywnego i zdrowego odpoczynku„.

– Kreśląc tę wizję przyszłości, chcemy wspólnie z Państwem budować miasto zrównoważone, obywatelskie, otwarte i doskonałe do życia. Zapraszam do współpracy, bo jestem głęboko przekonany, że tylko wspólnie możemy tę wizję zrealizować – podkreślił prezydent Dąbrowy Górniczej.

Strategia rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza 2030 – dokument do pobrania.

Skip to content