Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Tarcza Finansowa PFR

Jedną z instytucji realizującą wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji, jest Polski Fundusz Rozwoju. Instrumenty wsparcia oferowane przez PFR w postaci subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków (w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) lub finansowania udzielanego bezpośrednio przez PFR (w przypadku dużych przedsiębiorstw) są uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa:

  • tarcza finansowa dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników [link];
  • tarcza finansowa dla małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników [link];
  • tarcza finansowa dla dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników [link].

Wsparcie ma zostać uruchomione jeszcze w tym tygodniu po zakończeniu procesu notyfikacji właściwych organów Unii Europejskiej. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach tego instrumentu ma być prosty, a wysokość subwencji będzie naliczana automatycznie.

Wniosek o subwencję będzie można wypełnić i złożyć tylko i wyłącznie online. W przypadku firm z sektora Mikro-, MŚP wnioski będzie należało złożyć przy pomocy systemu bankowości elektronicznej, logując się na konto firmowe. Duże firmy natomiast mogą już teraz skorzystać ze wstępnego wniosku udostępnionego na stronie PFR.

Wniosek będzie zawierał kilka pól do wypełnienia z podstawowymi informacjami dotyczącymi firmy, np. zatrudnienie i obroty. Wszystkie dane podawane są na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. Wniosek może wysłać osoba odpowiednio umocowana w firmie. Osoba składająca wniosek, pod rygorem odpowiedzialności, że ma pełnomocnictwa do wykonania tej czynności. W ciągu 2 miesięcy od wypełnienia wniosku pełnomocnictwo należy dostarczyć do banku. Po wypełnieniu wniosku system automatycznie wyliczy wysokość subwencji. Po wypełnieniu wniosku, wyliczeniu subwencji oraz wysłaniu wniosku przedsiębiorca otrzyma umowę warunkową. Umowa ma charakter warunkowy, gdyż dane przekazane we wniosku będą podlegać weryfikacji. Przedsiębiorca podpisuje umowę, wykorzystując przy tym rozwiązanie teleinformatyczne, dostarczone przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Wniosek i podpisana umowa warunkowa trafia do PFR, gdzie jest weryfikowana. Do weryfikacji wykorzystywane będą systemy ZUS, KAS i CEIDG. Jeżeli wszystkie dane okażą się poprawne, do banku wpłynie informacja zwrotna z decyzją w sprawie subwencji.

W wyniku procesu weryfikacji PFR może wydać trzy decyzje: zatwierdzenie wniosku w pełni, korekcję wniosku lub odmowną. W pierwszym przypadku przekazana zostanie subwencja w wysokości wyliczonej przy składaniu wniosku. W drugim przypadku przekazana zostanie kwota skorygowana, której wysokość będzie zależała od stwierdzonych w toku weryfikacji nieprawidłowości (np. przedsiębiorca podał, że zatrudnia 8 osób, a z danych ZUS wynika, że składki ubezpieczeniowe płaci za 6 pracowników). Decyzja odmowna może zostać natomiast wydana w przypadku stwierdzenia np. zaległości podatkowych, czy względem ZUS.

W ostatnich dwóch przypadkach od decyzji będzie można się odwołać w procedurze zbliżonej do tego, w jaki składała wniosek. Jedna firma może złożyć tylko dwa wnioski odwoławcze.

Po pozytywnej decyzji PFR pieniądze od razu trafią do banku i na konto wnioskującego. Umowa została zawarta w momencie akceptacji umowy warunkowej. Po roku będzie można złożyć wniosek o umorzenie subwencji. Kwota umorzenia może wynieść do 75%. Pozostała część subwencji zostanie rozłożona na 24 równe, miesięczne raty podlegające spłacie.

Skip to content