Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Skuteczna rehabilitacja zawodowa na współczesnym rynku pracy

Skuteczna rehabilitacja zawodowa na współczesnym rynku pracy
projekt realizowany od 1.04.2022 do 31.03.2023

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON zaprasza na

                            

Bezpłatne szkolenia
dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Skuteczna Rehabilitacja Zawodowa na Współczesnym Rynku Pracy

Różne miejsca szkoleń, wiele terminów, dwa moduły szkoleniowe.
Moduł szkoleniowy 1 – Osoba niepełnosprawna w środowisku pracy
Moduł szkoleniowy 2 – Rekrutacja i integracja osób niepełnosprawnych

Kompendium niezbędnych informacji przydatnych  każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, który pragnie poszerzyć i usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Wszechstronny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, finansów, psychologii, marketingu, socjologii, hr tak, aby uczestnik uzyskał kompleksową wiedzę dotyczącą zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób niepełnosprawnych. Szkolenie łączy w sobie bogatą teorię oraz  praktyczne warsztaty uwzględniające zdiagnozowane potrzeby grupy szkoleniowej. Małe grupy szkoleniowe zapewniają efektywność szkolenia i indywidualne podejście do każdego uczestnika. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mają dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy wiedzy, gdzie prezentowane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Mogą też indywidualnie zadawać pytania ekspertom i korzystać z ich bogatej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.


Zgłoś się na szkolenie!

Wybierz dogodny dla siebie termin i miejsce szkolenia, oraz moduł szkolenia (można uczestniczyć w obu modułach szkoleniowych).

Prześlij formularz zgłoszenia na adres:  szkolenia@fazon.pl

(osoby zainteresowane udziałem w dwóch modułach szkoleniowych proszone są o przesyłanie odrębnych formularzy zgłoszeń – na każdy moduł odrębny formularz zgłoszenia)

Kameralne grupy szkoleniowe – tylko 12- 14 osób

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • doświadczonych wykładowców – ekspertów Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON,
  • bogate materiały szkoleniowe (materiał drukowany, długopis)
  • lunch, serwis kawowy podczas szkolenia
  • możliwość korzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie www.fazon.pl
  • możliwość zadawania pytań ekspertom przez cały czas trwania projektu

Trenerzy:

Krzysztof Kosiński – wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

 

 

Magdalena Słonecka- Kuich – Dyrektor ds. sprzedaży POPON, Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, pedagog i wykładowca, doradca zawodowy, trener pracy, ekspert w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarządzania środkami ZFRON. Ponad 15 lat doświadczenia szkoleniowego z zakresu tematyki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

 

Magdalena Łątka – mgr zarządzania i marketingu, od 2009 r. doradca zawodowy i trener, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa oraz poradnictwa zawodowego, głównie z osobami z niepełnosprawnością, od 2013 r. również członek komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w Rzeszowie. Posiada wieloletnie i aktualne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (Fundacja FAZON, ZAZ w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Fundacja Aktywizacja, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Jarosławiu).

 

Natalia Pisarczyk  – doradca zawodowy, coach kariery, trenerka, mentorka dla osób poszukujących swojej drogi zawodowej oraz kreator kariery dla osób z niepełnosprawnością które chcą się odnaleźć na rynku pracy. Współpracuje od 2004 roku z fundacjami, firmami oraz instytucjami publicznymi. Wspiera kadrę zarządzającą w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, a także pracowników w zakresie rozwoju, zwiększeniu świadomości kompetencji, treningu umiejętności społecznych.
Tworzy indywidualny plan działania dla każdego klienta poszukującego swojej drogi zawodowej oraz pomaga mu się odnaleźć w procesie rekrutacyjnym na rynku pracy.

 

Udział w szkoleniu nie jest pomocą de minimis.

Uczestnikiem szkolenie jest osoba fizyczna, dlatego w zgłoszeniu wymagane jest podanie nr PESEL. Uczestnik szkolenia musi być pracownikiem firmy lub instytucji (zatrudnienie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), w której już zatrudnione są osoby niepełnosprawne (min. 1).  Z jednej firmy lub instytucji mogą uczestniczyć w szkoleniu maksymalnie 4 osoby.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zaostrzenie się sytuacji epidemiologicznej w kraju organizator zastrzega sobie prawo organizacji ww. szkolenia w formie zdalnej – on-line.

Kontakt: Anna Sobańska tel. 52 348 63 83 mail szkolenia@fazon.pl

Dokumenty do pobrania:

Projekt „Skuteczna rehabilitacja zawodowa” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Sięgamy po sukces”

Celem projektu Skuteczna rehabilitacja zawodowa”  jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie: 227 809,76 zł
Całkowita wartość: 289 999,76 zł

 

Skip to content