Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ostatni dzwonek, żeby złożyć wniosek o świadczenie postojowe

Tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i wykonujący umowy cywilnoprawne, na których działalności negatywnie odbiła się pandemia, mogą składać wnioski o wsparcie do ZUS. Pomoc może sięgnąć 2080 zł.

Wnioski o świadczenie postojowe można składać w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. W Polsce stan epidemii nie obowiązuje od 16 maja, zatem 16 sierpnia to ostateczny termin, w którym można wystąpić o taką pomoc.

– Świadczenie postojowe przysługuje zwykle w wysokości 2080 zł, czyli 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł – przypomina Grzegorz Dyjak z biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK i RSP-CD6 przyjmowane są przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD); jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje o zasadach i sposobach przyznawania pomocy znajdują się w artykule Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Skip to content