Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Projekt zmiany MPZP dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa

Projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Młodych Hutników i Wygiełzowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 22 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Na miejscu z dokumentem po uprzednim umówieniu wizyty będzie można się zapoznać od poniedziałku do środy w godzinach 8:00-15:00, w czwartek w godzinach 8:00-17:30 oraz w piątek w godzinach 8:00-12:30. Projektant planu będzie pełnił dyżur w czwartek, 14 października 2021 r. w godzinach 14:00-17:00.

Osoby chcące się zapoznać z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu 32 295 67 26.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w czwartek, 14 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w sali sesyjnej, w turach po 40 minut rozpoczynając od godziny 14:30. W związku z sytuacją epidemiczną i ustalonymi ograniczeniami, zapisy chętnych na udział w dyskusji prowadzone telefonicznie pod numerem: 32 295 67 26.

Uwagi do projektu zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 r. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@dg.pl.

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej

Skip to content