Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

KREDYT EKOLOGICZNY FENG 2021-2027 – dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do konkursu Kredyt ekologiczny dla firm.

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK) w terminie: od 13 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. godz. 16:00.

Kto może skorzystać z Kredytu technologicznego?

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa tj.:

  • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP)
  • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Szczegóły: <tutaj>

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: kredyt.ekologicznyt@bgk.pl lub zadzwonić na infolinię BGK – Telefon: 22 475 88 88.

Skip to content