Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ponad 400 mln zł na transformację w województwie śląskim. 22 maja 2023 r. w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości rusza konkurs „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji — Makroinwestycje”.j

— Dokumentacja została przygotowana w sercu Górnego Śląska, ale w konkursie „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji — Makroinwestycje” mogą wziąć udział prawie wszyscy przedsiębiorcy z naszego województwa — informuje zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Elżbieta Kabelis. — Fundusze Europejskie przeznaczone na przemianę regionu i zbliżenie go do zielonej gospodarki trafią do okolic Bielska-Białej, Bytomia, Gliwic, Sosnowca, Rybnika, Tych i Katowic. To zupełnie nowe przedsięwzięcie, nie mieliśmy wcześniej z takim do czynienia. Mamy spory budżet, bo ponad 400 mln zł. Minimalne dofinansowanie wynosi 5 mln zł. Planujemy także kolejny konkurs, dla tych firm, których potrzeby są mniejsze.

Od Żywca po Lubliniec

Podregiony 10.03

Środki unijne wspomogą w szczególności rozwój zdegradowanych terenów poprzemysłowych — tych gdzie wcześniej znajdowały się m.in. kopalnie, bocznice kolejowe, hałdy czy składowiska — oraz niezamieszkanych i przez długi czas niezagospodarowanych. Wyszukiwarka OPI TPP 2.0. pozwoli przedsiębiorcom sprawdzić, które pogórnicze tereny wziąć pod uwagę. W konkursie biorą udział wszystkie mikro-, małe i średnie firmy z województwa śląskiego, jednak projekty muszą być realizowane we wskazanych siedmiu podregionach: bielskim, bytomskim, gliwickim, katowickim, rybnickim, sosnowieckim i tyskim. W ciągu dwóch lat będzie można dokonać zasadniczej zmiany procesu produkcji lub świadczenia usług poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, a także rozpocząć wytwarzanie nowych produktów i realizowanie nowych usług. Szansę na rozwój da również zwiększenie zdolności produkcyjnej lub powstanie nowego, autonomicznego zakładu. Należy pamiętać, że rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z utworzeniem nowego zakładu. Z taką sytuacją mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca posiada na przykład jedną fabrykę i zdecyduje się na stworzenie kolejnej, która będzie funkcjonowała w innej lokalizacji, wytwarzała inne produkty i będzie odrębnie zarządzana.

Z zaliczką prościej

— Realizacja projektów, zwłaszcza tych dużych, będzie od teraz łatwiejsza — zauważa Elżbieta Kabelis. — Do tej pory środki unijne przekazywaliśmy w formie refundacji. Obecnie przedsiębiorcy będą otrzymywać zaliczki sięgające 90% kwoty przeznaczonej na wsparcie. Jednorazowa transza to 40% dofinansowania. O kolejne zaliczki w ciągu dwóch lat realizacji projektu przedsiębiorca będzie mógł zwracać się do nas co sześć miesięcy, pod warunkiem, że rozliczy co najmniej 70% poprzedniej transzy. Maksymalny okres rozliczenia zaliczki to nieco ponad rok od momentu przekazania środków.

To sfinansujemy

Dofinansowanie 10.03

Poziom dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju kosztów. Mikro- i małe przedsiębiorstwa w przypadku kosztów ponoszonych w ramach pomocy inwestycyjnej uzyskają ze środków unijnych maksymalnie 60%, natomiast średnie firmy — 50%.

Pomoc inwestycyjna obejmuje nabycie nowych środków trwałych, część kapitałową raty leasingu finansowego nowych środków trwałych, a także wartości niematerialne i prawne, jak np. autorskie prawa majątkowe, licencje czy oprogramowanie. Środki mogą być przeznaczone także na budowę, rozbudowę oraz modernizację nieruchomości, jednak muszą im towarzyszyć inne wydatki. Pomoc obejmuje również koszty nabycia gruntu, prawa użytkowania wieczystego, nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej oraz jej leasing finansowy (spłaty rat kapitału), jednak wyłącznie do 10% w przypadku gruntów lub 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów poniesionych na podstawie regionalnej pomocy.

Wspieranie rozwoju pracowników stanie się łatwiejsze dzięki środkom przeznaczonym na otwarte i zamknięte szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Nie mogą one jednak dotyczyć obowiązkowych norm krajowych. Przedsiębiorców zapewne ucieszy także bardzo rozbudowany katalog kosztów pośrednich, obejmujący m.in. koszty obsługi projektu, utrzymania biura czy działań informacyjno-promocyjnych. Koszty podnoszenia kwalifikacji uczestników projektu i koszty pośrednie zostaną dofinansowane w ramach pomocy de minimis maksymalnie w 85%. Wykorzystaną wcześniej kwotę de minimis można sprawdzić w bazie SUDOP.

Pomyślcie o następnych pokoleniach

 

Zyskacie — całkiem spore — pieniądze na rozwinięcie własnych pomysłów. W zamian chcemy, abyście w nich uwzględnili wszystkie możliwe aspekty pozytywnego wpływu na klimat oraz życie wszystkich stworzeń dużych i małych, a także ludzi. Nasza gospodarka będzie nadal konkurencyjna i nowoczesna, może też oszczędzać zasoby, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększyć zasoby wody, które w Polsce, wbrew pozorom, są niewielkie. Pamiętajcie, że przemysł powinien być zielony, uwzględniający obieg zamknięty i redukujący ilość odpadów. Jeśli tylko możecie, wzmacniajcie go cyfrowo. Nie drukujcie lub używajcie papieru z recyklingu. Wykorzystajcie w swoich projektach energię ze źródeł odnawialnych i zwróćcie uwagę na energooszczędność,  a jeśli będziecie wznosić budynki, chrońcie drzewa. Nie czyńcie poważnych szkód.

 

Dokumentacja naboru znajduje się na stronie: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Skip to content