Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Konkurs w ramach poddziałania 7.1.3 OSI RPO WSL 2014-2020

Do 30 września przyjmowane są wnioski w konkursie 7.1.3 OSI RPO WSL na lata 2014-2020.

Fundusze w tym poddziałaniu można przeznaczyć na wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych w 71 miastach województwa śląskiego należących do Obszarów Strategicznej Interwencji w tym dla Dąbrowy Górniczej – lista wszystkich miast w Załączniku nr 18 do regulaminu na stronie http://rpo.wup-katowice.pl/lsi/nabor/436.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to prawie 31  mln zł! Jest szansa na rozwój własnego miejsca zamieszkania, jest nadzieja na poprawę sytuacji zawodowej i osobistej mieszkańców.

W razie wątpliwości bądź niejasności  w zapisach dokumentacji konkursowej prosimy o pytania do Punktu Kontaktowego EFS w siedzibie WUP. Wszystkie informacje kontaktowe poniżej.

Przyjdź do siedziby WUP w Katowicach przy ul. Kościuszki 30 ( w godz. 7.30-15.30) Zadzwoń: nr tel. 32 757 33 11. Napisz : efs@wup-katowice.pl

Szczegółowe warunki znajdziesz na naszej stronie: http://rpo.wup-katowice.pl/lsi/nabor/436

Skip to content