Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dla pracodawców i przyszłych pracowników

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, szuka też chętnych do ich wykonywania.W ramach projektów realizowanych przez PUP, pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodych pracowników. Z kolei bezrobotni mają szansę na zatrudnienie przy pracach interwencyjnych.

Projekt „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy” skierowany jest do pracodawców. Dzięki niemu mogą zyskać pracownika do 30 roku życia, który w wyniku pandemii stracił pracę i zarejestrował się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Otrzymają dofinansowanie do jego wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli zatrudnią go na minimum 9 miesięcy, przez 6 miesięcy otrzymają refundację kosztów do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. PUP bezpłatnie przeprowadzi też rekrutację kandydatów. W 2021 r. przewidziane jest dofinansowanie do 20 pracowników, a roku przyszłym dla 16.

  • Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania wniosków: nr tel.: 32 262 37 39 wew. 212, kom. 786 863 298
  • Informacje na temat kwalifikacji zarejestrowanych bezrobotnych: nr tel.: 32 262 37 39 wew. 265, 226, 232, kom. 786 863 293

Szczegółowe informacje o naborze

Równoległe PUP prowadzi nabór osób, które mogą znaleźć zatrudnienie przy pracach interwencyjnych. To propozycja m.in. dla tych, którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r., mają od 18 do 29 lat, są zarejestrowani jako bezrobotni w dąbrowskim PUP. Na początek wyłonionych może zostać 8 osób.

Szczegóły na temat naboru

Skip to content