Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Kopalnia biznesu, czyli dotacje na założenie swojej działalności

 

Straciłeś podczas pandemii pracę nie z Twojej winy? Nie pobierasz nauk w trybie stacjonarnym oraz jesteś przed 30-tką? Jeśli Twoje odpowiedzi są twierdzące, to możesz starać się o dofinansowanie na założenie swojej działalności gospodarczej w ramach programu „Kopalnia biznesu” .

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą ze Szczecina realizuje obecnie projekt pt. „Kopalnia biznesu”, czyli bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby te muszą spełnić kilka warunków, m.in.: być w wieku 18-29 lat, muszą zamieszkiwać subregion centralny województwa śląskiego, a którzy utracili pracę po 1 marca 2020 roku.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • Osoby bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą,
  • Zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. Śląskiego i deklarują rejestrację działalność gospodarczej na tym obszarze
  • Utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

Jakie wsparcie można uzyskać w projekcie?

  • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • Zwrot kosztów dojazdu do szkolenia,
  • Doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu,
  • Wsparcie finansowe nawet do 38 650 zł w tym: 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2 600 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet na okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do podniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej

Co muszę zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: http://bit.ly/formularzDG poprzez jedną z form, o której mowa w informacji o naborze lub regulaminie rekrutacji uczestników projektu. Więcej informacji: http://bit.ly/RFPkopalniabiznesu

Planowane efekty:

  • minimum 80 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje,
  • 80 osób utworzy własną działalność gospodarczą

Wartość projektu: 3 867 735,20 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 259 727,23 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2023

Skip to content