Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza 2030. Mieszkańcy mogą współtworzyć nową strategię miasta

– W 2022 roku przystąpiliśmy do prac nad nową Strategią Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030. Aby ją dobrze opracować, potrzebujemy opinii mieszkańców – podkreśla prezydent Marcin Bazylak i zachęca do wypełnienia elektronicznej ankiety.

Pracy nad strategią towarzyszy opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. – Opracowywany właśnie dokument stanowić będzie materiał otwierający debatę nad celami i kierunkami rozwoju miasta – wyjaśnia Anna Saltarska-Stachura z Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów.

Nad strategią pracują cztery zespoły – ds. obszarów: społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem – a poruszana przez nie tematyka obejmuje zagadnienia: życia społecznego, kultury i spędzania czasu wolnego, edukacji, zdrowia oraz polityki społecznej; polityki przestrzennej i środowiskowej, transportu i mieszkalnictwa; rozwoju gospodarczego oraz rynku pracy.

Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Dokument uwzględni także planowanie przestrzenne, m.in. rekomendacje na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Ponieważ strategia ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, niezwykle ważnym elementem prac nad dokumentem jest poznanie i uwzględnienie ich opinii. Z tego powodu przygotowaliśmy specjalną ankietę, o której wypełnienie prosi mieszkańców prezydent Marcin Bazylak.

– Wypełnienie ankiety elektronicznie nie zajmie dużo czasu, a wyniki będą omawiane i analizowane zbiorczo, przy zachowaniu pełnej anonimowości respondentów – podkreśla Marcin Bazylak.

– Przekażcie linka do tej ankiety rodzinie, sąsiadom i znajomym. Im liczniejsze będą odpowiedzi, tym precyzyjniej będziemy w stanie dopasować strategię rozwoju miasta do oczekiwań mieszkańców. Każda opinia jest dla mnie bardzo istotna – dodaje prezydent Dąbtowy Górniczej.

Ankietę dostępną pod tym linkiem – bit.ly/StrategiaDG_Mieszkancymożna wypełniać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Na wypełnione formularze czekamy do 30 czerwca 2022.

Skip to content