Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Aktualności inwestycyjne miasta Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa w liczbach

a
Dane statystyczne

Dąbrowa Górnicza w liczbach

Dąbrowa Górnicza jest określana jako miasto przemysłowe. Spośród ponad 12 tysięcy działalności gospodarczych prowadzonych w Dąbrowie Górniczej najwięcej, bo aż 3 968, zajmuje się handlem, a także usługami związanymi z naprawą pojazdów.

Natomiast w sektorze budownictwa obecnie działają 1 503 firmy, 1 038 w branży przetwórstwa przemysłowego, 891 w sektorze transportu i magazynowania, a 531 związanych jest z obsługą rynku nieruchomości. Z kolei usługi prawne, rachunkowo-księgowe, związane z badaniami, reklamą, obsługą i prowadzeniem działalności gospodarczej wykonują 1 453 firmy. Wciąż relatywnie niewiele jest działalności związanych z hotelami i gastronomią – tylko 414.

Dąbrowa Górnicza przyciąga inwestorów z różnych dziedzin przemysłu. W mieście znajduje się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland i jedna z największych europejskich koksowni: Koksownia Przyjaźń należąca do Grupy JSW KOKS S.A. W przeciągu kilku lat na terenach usytuowanej w Dąbrowie Górniczej specjalnej strefy ekonomicznej wybudowano wiele zakładów produkcyjnych i usługowych, w tym Brembo Poland, Saint-Gobain Innovative Materials czy NGK Ceramics.

Gospodarka Dąbrowy Górniczej (dane GUS za 2018 r.)

Produkcja sprzedana przemysłu:

25763 25763

sprzedanej produkcji

mln zł

Produkcja sprzedana przemysłu (na jednego mieszkańca):

213312 213312

sprzedanej produkcji

Struktura przedsiębiorstw (dane GUS za 2019 r.)

12247 12247

wszystkich

firm

9109 9109

osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą

1356 1356

spółek

handlowych

133 133

spółek

z udziałem kapitału zagranicznego

321 321

spółdzielnie, fundacje,

spółdzielnie i fundacje

1328 1328

pozostałe

firmy

Firmy według wielkości (dane GUS za 2019 r.)

11970 11970

mikro

przedsiębiorstwa

504 504

małe

firmy

112 112

średnie

firmy

13 13

duże

przedsiębiorstwa

Najważniejsze branże obecne w Dąbrowie Górniczej

hutnictwo, produkcja koksu oraz dystrybucja stali

budownictwo i produkcja materiałów budowlanych

branża motoryzacyjna

budownictwo i produkcja materiałów budowlanych

logistyka, transport i magazynowanie

Skip to content