Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zwolnienie z opłaty alkoholowej

W środę Rada Miejska podjęła uchwałę zwalniającą z opłaty alkoholowej dąbrowską gastronomię. To kolejny element miejskich działań nastawionych na pomoc lokalnym przedsiębiorcom. Podczas sesji nadzwyczajnej, radni zdecydowali o zwolnieniu restauratorów i właścicieli barów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Taka forma wsparcia przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy ze względu na obostrzenia nie mogą serwować dań i trunków w lokalach, może pomóc w utrzymaniu ich biznesów.

– Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19, dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy wspierać przedsiębiorców działających w tej dziedzinie. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży to bardzo potrzebna uchwała, nie budząca chyba niczyjej wątpliwości – mówi radny Robert Witecki.

26 stycznia znowelizowano przepisy, które dały Radzie Miejskiej możliwość podjęcia uchwały zwalniającej z opłat tzw. „korkowego”.

– Jako gmina, w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach, staramy się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom. Jedną z takich inicjatyw jest podjęta uchwała. Zdajemy sobie sprawę, że to tylko kropla w morzu potrzeb, ale działania gminy mogą być podjęte tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, które są kształtowane przez ustawodawcę, przede wszystkim Sejm – tłumaczy Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej.

Z szacunków wynika, że opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach w 2021 r. w Dąbrowie Górniczej powinny wynieść ok. 206 tys. zł. Takiej kwoty do miejskiej kasy nie wpłacą restauratorzy. Jednocześnie to uszczuplenie dochodów gminy powinno zostać zrekompensowane wpływami z opłat, jakie uiszczą właściciele sklepów, w których po zamknięciu barów i restauracji wzrosły przychody ze sprzedaży alkoholu.

Przedsiębiorcy podający alkohol w barach czy restauracjach, którzy opłacili już zezwolenie na ten rok, otrzymają zwrot opłat. Wszyscy będą o tym informowani przez pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów. W razie pytań mogą kontaktować  się telefonicznie pod numer 32 295 69 54 lub 662 138 251.

– W obecnej sytuacji każda pomoc jest na wagę złota. Odstąpienie od pobierania opłaty będzie dużym ułatwieniem. Do tej pory przepisy na to nie zezwalały, więc mimo zamknięcia lokali musieliśmy ją uiszczać. Mamy wiele kosztów stałych – czynszów, wynagrodzeń pracowników, składek – więc każdą wydawaną złotówkę oglądamy z każdej strony. Dobrze, że teraz dodatkowo nie będziemy obciążeni opłatą za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W zależności od konkretnej sytuacji, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy miasta, Urzędu Pracy czy Polskiego Funduszy Rozwoju. To wsparcie jest ważne, ale najbardziej chcielibyśmy normalnie funkcjonować i radzić sobie sami, bez sięgania po pomoc. Tak naprawdę czekamy na otwarcie lokali, możliwość normalnej pracy i zarabiania – mówi Robert Żurek, właściciel Pubu Sportowego.

Pakiet Przedsiębiorcy

W reakcji na trudną sytuacją, w jakiej podczas pandemii i lockdownu znalazło się wiele osób prowadzących działalność gospodarczą, w kwietniu 2020 r. w mieście wprowadzono „Pakiet Przedsiębiorcy”. Przy jego konstruowaniu korzystano z możliwości prawnych, jakie dawały wówczas ustawy, kierując się przede wszystkim zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Była to pomoc w postaci: ulg w czynszu za najem lokali użytkowych MZBM oraz za najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych; ulg w podatkach od nieruchomości oraz od środków transportowych; wsparcia utrzymania działalności dąbrowskich przedsiębiorców poprzez stosowanie narzędzi „ustawy COVID” za pomocą działań Powiatowego Urzędu Pracy; doradztwa oraz wsparcia informacyjnego udzielanego przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, a także Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. Z myślą o dąbrowskich przedsiębiorcach powstały również akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos, promujące wśród dąbrowian oferty lokalnych firm.

Aktualności dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w mieście, dotyczące m.in. uzyskania wsparcia, a także informacje dla inwestorów zainteresowanych pozyskaniem nowych terenów do prowadzenie biznesowych przedsięwzięć, na stronie dabrowa-gornicza.com

Skip to content