Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zagraniczna Misja Gospodarcza do Francji

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Francji (Paryż – Lille), która odbędzie się w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2022 r.

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Francji i pogłębić swoją wiedzę o rynku francuskim.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które:

– działają w branżach związanych z zieloną gospodarką, a w szczególności – odnawialnymi źródłami energii, czystą technologią, gospodarką odpadami i recyklingiem, a także z przemysłami wschodzącymi;

– posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;

– poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;

– poszukują nowych rynków zbytu.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności związany jest z wyżej wymienionymi branżami, skontaktuj się z nami, każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie!

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Zapewnienie spotkań B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Francji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej.

Załączniki

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów:  21.02.2022 r. godz. 10.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209

Źródło: strona Funduszu Górnośląskiego S.A.

Skip to content