Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy borykający się z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19  nadal mogą liczyć na pomoc. Tarcza 7.0 nadal opiera się na kodach PKD, można ubiegać się o wciąż dostępne wsparcia miedzy innymi o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, świadczenia postojowe, oraz zwolnienia ze składek. Dodatkowe wsparcie dla branży dotkniętych pandemią oferuję: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju.

 Ważne terminy:

  • Dofinansowanie przy obniżonym wymiarze czasu pracy lub przestoju wnioski do 10.06.2021
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym czasem pracy wnioski do 10.06.2021
  • Branżowe dofinansowanie do wynagrodzeń wnioski do 28.02.2021
  • Dodatkowe dofinansowanie branżowe wnioski do 31.03.2021
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wnioski do 10.06.2021
  • Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wnioski  do 10.06.2021
  • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców wnioski do 31.03.2021
  • Pożyczka dla mikro przedsiębiorców wnioski do 10.06.2021

Skip to content