Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Warto sprawdzić nowe dane w ewidencji gruntów i budynków

Pod koniec 2021 roku zakończyliśmy w Dąbrowie Górniczej aktualizację ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzone do niej zmiany będą teraz podstawą do obniżenia lub podwyższenia podatków.

Celem aktualizacji – w przepisach nazywanej modernizacją – było doprowadzenie ewidencji gruntów i budynków do zgodności ze stanem faktycznym. Prace, które objęły prawie 40 tys. działek (63 proc. wszystkich działek w mieście), zakończyły się w czwartym kwartale 2021 roku.

Skutkiem modernizacji mogą być obecnie zmiany powierzchni i numeracji działek, zmiany powierzchni i oznaczeń użytków gruntowych, a także ujawnienie bądź wykreślenie budynków z ewidencji.

Wprowadzone do ewidencji zmiany będą uwzględniane w księgach wieczystych, o czym mieszkańców powiadomi sąd. Wcześniej jednak Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej prosi zainteresowane osoby o kontakt i składanie nowych informacji podatkowych.

– Ujawnione w ewidencji zmiany są podstawą do podwyższenia lub obniżenia wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o złożenie nowej – uwzględniającej zmiany – informacji podatkowej, która będzie podstawą do zaktualizowania wysokości podatku – mówi Agnieszka Stanuch, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w godzinach pracy urzędu w Wydziale Geodezji i Kartografii pod numerem 032 295 67 55.

Informacji na temat opodatkowania nieruchomości i gruntów udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerami: 032 295 69 56, 032 295 67 53 oraz 032 295 67 52.

Przy okazji modernizacji nastąpiło przenumerowanie na obszarze dawnego obrębu ewidencyjnego 0003 Dąbrowa Górnicza, który został zniesiony, a w jego miejsce wprowadzono trzy nowe obręby ewidencyjne: nr 0019 – Dąbrowa Górnicza I, nr 0020 – Dąbrowa Górnicza II, nr 0021 – Dąbrowa Górnicza III wraz z ustaleniem granic nowych obrębów.

Skip to content