Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ulga za remont. Po modernizacji można nie zapłacić podatku od nieruchomości

Remont jest wydatkiem, ale przy tej okazji można też trochę zaoszczędzić. To możliwe, bo właściciele starszych budynków w niektórych częściach miasta, w zamian za przeprowadzone modernizacje, mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

W Dąbrowie Górniczej właściciele budynków wybudowanych do 1975 r., położonych w części Ząbkowic, na terenie po KWK „Paryż” i przy ul. Łącznej, mogą na 3 lata zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest wykonanie prac służących poprawie estetyki tych nieruchomości.

Pod pojęciem poprawy estetyki kryje się przeprowadzenie robót budowlanych, polegających m.in. na wykonaniu albo odnowieniu elewacji, wymianie albo naprawie pokrycia dachowego, wymianie albo renowacji okien i drzwi, wymianie detalu architektonicznego czy ociepleniu ścian zewnętrznych.

Do skorzystania ze zwolnienia kwalifikują się budynki położone:

  • przy ulicach: Aleja Zwycięstwa, Armii Krajowej, Chemiczna, Dąbrowskiej, Dolomitowa, Dreszera, Dworcowa, Fredry, Gospodarcza, Kontkiewicza (dawna Korczyńskiego), Bielowizna (dawna Langego), Łąkowa, Mizerkiewicza, Młynarska, Nałkowskiej, Osiedle Robotnicze, Oświecenia, Piastowska, Projektowana, Rapackiego, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Szosowa, Targowa, Tetmajera, Tulipanowa, Wapienna, Willowa, Zabłockiego, Zagłębiowska, Zdrojowa
  • przy ulicach: Łączna i Piłsudskiego 92
  • na terenie po KWK „Paryż”, obejmującym ulice: Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska, Sobieskiego (numery parzyste od 10 do 16, wraz z 10A i 16A)

Ulga podatkowa przysługuje osobom prywatnym, wspólnotom mieszkaniowym i przedsiębiorcom. Pierwszym krokiem do tego, żeby z niej skorzystać, jest zgłoszenie do Urzędu Miejskiego zamiaru przeprowadzenia prac i przedstawienie kosztorysu. Po ich wykonaniu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Modernizacja musi być przeprowadzona z własnych pieniędzy, a nie ze środków publicznych, dotacji czy dofinansowań. Remont na tych zasadach trzeba zrobić najpóźniej do 28 listopada 2025 r. Występujący o zwolnienie z podatku od nieruchomości nie mogą mieć finansowych zaległości wobec gminy.

Szczegółowe zasady otrzymania zwolnienia podatkowego, formularz zgłoszenia i zakończenia prac.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat, nr tel.: 32 295 69 56, e-mail: astanuch@dg.pl

Obszary miasta, na których znajdują się leciwe budynki kwalifikujące się do objęcia ulgą, zostały ujęte w miejskim programie rewitalizacji. Program, podobnie jak uchwałę wskazującą poszczególne lokalizacje, z których można ubiegać się o podatkowe zwolnienie, przyjęła Rada Miejska.

fot. pixabay.com

Źródło: dg.pl

Skip to content