Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

dotacje

Tarcza 2.0: co zyskają najmniejsi

Zawieszenie działalności do sześciu miesięcy i wakacje kredytowe. To niektóre ułatwienia z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

W nowelizacji tarczy antykryzysowej znalazły się rozwiązania dla firm, które mają zapewnić płynność finansową i utrzymanie miejsc pracy. Chodzi o rządowy program „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie”. Za jego realizację odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pośrednicy finansowi, którzy współpracują z państwowym bankiem, udzielają przyszłym przedsiębiorcom tego typu pożyczek od 2013 r.

Na co wsparcie

Odbiorcy programu mogą przeznaczyć finansowanie na uruchomienie biznesu, utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W ofercie BGK są również bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze. Wspomniani pośrednicy finansowi pomagają przyszłym przedsiębiorcom napisać biznesplan i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia działalności.

Największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców programu „Pierwszy biznes— Wsparcie w starcie” cieszy się pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. Kto może z niej skorzystać? Między innymi studenci ostatniego roku studiów wyższych, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, absolwenci szkół lub uczelni wyższych, którzy mają dyplom lub tytuł zawodowy nie dłużej niż cztery lata.

Pośrednicy finansowi udzielają pożyczek na maksymalnie siedem lat. Jej wysokość to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 104 tys. zł. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach. Ich oprocentowanie jest niskie i liczone od stopy redyskonta weksli NBP.

Jakie korzyści

Przedsiębiorcy, którzy spłacają zaciągnięte wcześniej pożyczki i są w trudnej sytuacji z powodu pandemii, mogą skorzystać z ułatwień przygotowanych wspólnie przez BGK i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek w instytucji finansowej, która przyznała mu pożyczkę, i wykazać, że pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na jego biznes lub będzie miała takie skutki na prowadzoną działalność w niedalekiej przyszłości. Decyzje o zmianie warunków spłaty pożyczek będą podejmować pośrednicy finansowi. Ich aktualna lista jest dostępna na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl.

Program „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie” jest finansowany z budżetu państwa. Dzięki niemu powstało już 4,5 tys. firm. Są to najczęściej jednoosobowe działalności gospodarcze. Przedsiębiorcy świadczą głównie usługi, działają też w sektorach handlu i produkcji. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność i podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika, może ubiegać się o umorzenie części pożyczki.

Co istotne, osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą, też mogą ubiegać się o pożyczkę. Warunek jest jeden: poprzednia firma powinna być zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zaletą programu jest też zwolnienie pożyczkobiorców z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia. Pośrednicy finansowi oceniają wniosek do 14 dni roboczych. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, czas jego rozpatrywania jest odpowiednio dłuższy. We wniosku powinien znaleźć się m.in. opis planowanego przedsięwzięcia i celu pożyczki. Wnioskodawca musi przedstawić pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i dzięki któremu będzie mógł spłacić pożyczkę.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców

  • zawieszenie spłaty pożyczki do sześciu miesięcy przy jednoczesnym wydłużeniu okresu jej spłaty
  • wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowe sześć miesięcy, jeśli przedsiębiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych
  • obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy
  • wydłużenie okresu spłaty o 12 miesięcy
  • zawieszenie działalności na maksymalnie sześć miesięcy
  • brak konsekwencji w przypadku zamknięcia działalności bądź likwidacji stanowiska pracy z powodu pandemii

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.pb.pl/tarcza-2-0-co-zyskaja-najmniejsi-989199

Skip to content