Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Szybka ścieżka dla MŚP

W ramach konkursu 4/1.1.1/2018 ogłoszonego 16 lipca 2018 r. (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR), skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR.
Doprecyzowano sposób dostarczenia przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W szczególności wprowadzono zasadę o przesyłaniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy najpierw w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (w terminie 14 dni od informacji z IP), a dopiero po weryfikacji ich poprawności – wersji papierowej.  Taki system usprawni i przyspieszy proces zawierania umów, zwłaszcza w przypadku ewentualnych błędów w dokumentacji Wnioskodawcy.
Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na cztery miesięczne rundy, wnioski można składać od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.
Skip to content