Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Logo PUP

Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Ruszył II nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej.

O wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej mogą zgłaszać się przedsiębiorcy samozatrudnieni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może objąć część kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku samozatrudnionych część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje poniżej.

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nabór wniosków trwa do 13 maja. Wsparcie realizowane jest w ramach Tarczy Antykryzysowej. Środki pochodzą z Funduszu Pracy z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego. Możliwość skorzystania z nich reguluje  ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Skip to content