Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

Zgodnie z deklaracjami rządu na tarczę antykryzysową ma się złożyć pięć filarów: Bezpieczeństwo Pracowników (o wartości 30 mld zł), Finansowanie Przedsiębiorstw (74,2 mld zł), Ochrona Zdrowia (7,5 mld zł), Wzmocnienie Systemu Finansowego (70,3 mld zł), Program Inwestycji Publicznych (30 mld zł). Zebraliśmy dla Was te ukazujące sie informacje. jak tylko wejdą przepisy prawne będziemy publikować. Pewnie wszędzie wymagane będą indywidualne wnioski, a co się z tym wiąże wydawane będą indywidualne decyzje.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużone zostanie prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Wprowadzone zostanie odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 • Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 • Odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?
Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

 • Wypłata świadczenia gwarantowanego.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 • Wakacje kredytowe.
 • Opieka żłobkowa.
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów.

Mała firma, np. restauracja:

 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia).
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS.
 • Odroczenie płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 • Możliwość świadczenia usług na dowóz.
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy.
 • Wakacje kredytowe.
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Uelastycznienie przepisów rynku pracy.
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Średnia firma, np. palarnia kawy:

 • Współfinansowanie przez państwo postojowego.
 • Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów. Wykorzystanie mechanizmu klęskowego i stworzenie Fundusz Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy.
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Firma transportowa:

 • Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł.
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych.
 • Wakacje kredytowe.
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych.
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo.
 • Finansowanie postojowego.
 • Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę.
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Firma turystyczna:

 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Wakacje kredytowe.
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych.
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo.
 • Finansowanie postojowego.

Duża firma, np. producent mebli:

 • Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy.
  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy.
  • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
 • Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste.
 • Uelastycznienie przepisów rynku pracy.
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Więcej szczegółów w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Skip to content