Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Gospodarczy pakiet antykryzysowy

W środę, 18 marca br., podczas konferencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów poznaliśmy pięć filarów pakietu osłonowego w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Rząd deklaruje wartość pakietu na ok. 212 mld zł.

Pierwszy filar dotyczy obrony pracowników przed utratą pracy. Rząd deklaruje, że dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, państwo będzie mogło pokryć 40 proc. wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego, drugie 40 proc. pokryje pracodawca. Według ekspertów mechanizm ten ma polegać na tym, że jeżeli przedsiębiorca ma kłopoty, na przykład spadek przychodów w ostatnich 30 dniach o 25 proc., to może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8, a połowę reszty wynagrodzenia przejmuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W myśl tych rozwiązań pracodawca będzie mógł obniżyć koszty osobowe o 60 proc. jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników. Dla osób samozatrudnionych, pracujących na umowę zlecenie lub umów o dzieło planowana jest „możliwość wypłaty środków do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia”.

Przewidywana jest także prolongata rat kredytów lub obciążeń mediów, w porozumieniu z firmami, które takie usługi świadczą, w czym pomóc mają UOKiK i inne urzędy regulujące ceny, które będą czuwały nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców.

Drugi filar ma dotyczyć przedsiębiorców, gwarancji kredytowych, mikropożyczek do wysokości 5 tys. zł, oraz leasingu operacyjnego dla sektora transportowego. Małe i średnie firmy będą mogły również uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz otrzymać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

Trzeci filar to filar wsparcia dla służby zdrowia, dla którego alokowane ma zostać co najmniej 7,5 mld zł na jednoimienne szpitale zakaźne, materiały ochronne, sprzęty medyczne, aparaturę, modernizację podstawowych jednostek opieki zdrowotnej.

Czwarty filar dotyczy funkcjonowania systemu finansowego. W tym zakresie rząd zadeklarował współpracą z Narodowym Bankiem Polskim, z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z ministrem finansów w celu wypracowania propozycji pakietu kapitałowego – płynnościowego, który ma służyć jako ochrona dla naszych środków depozytowych.

Piąty filar dotyczy inwestycji. Rząd deklaruje w tym obszarze zastosowanie impulsu inwestycyjnego, budowę funduszu, który będzie opiewał na co najmniej 30 mld zł, a który będzie używany na cele wzmocnienia wydatków na drogi samorządowe, na cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, czy ochronę środowiska.

Skip to content