Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Wnioski można składać w terminie 1.01.2022-15.04.2022, kwota jednorazowej dotacji wynosi 5000 zł. Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, pod następującymi kodami:

  • 56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
  • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej.

Skip to content