Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Priorytetowym elementem misji Wyższej Szkoły Humanitas jest budowanie w regionie silnego ośrodka akademickiego, zapewniającego transfer wiedzy do praktyki oraz kreowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczelnia stawia sobie za cel przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do wykonywania zadań menadżerskich, teoretycznych i usługowych, w szczególności na rzecz lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

WSH dąży do tego, by pełnić rolę kulturotwórczą w skali lokalnej i regionalnej, być animatorem przedsiębiorczości,

a także rozmaitych działań naukowych i społecznych na rzecz swojego otoczenia.

Partner wprowadza do swojej oferty następujące ulgi:

– 20% zniżki na wybrane studia podyplomowe

Partner zobowiązuje się w okresie do odwołania, do udzielenia ww. ulgi:

Wyższa Szkoła Humanitas

ul.  Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

tel. 32 363 12 03

email: sekretariat@humanitas.edu.pl

adres strony: http://www.humanitas.edu.pl

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content