Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

Proponowane ulgi dla Uczestników Programu:
Usługi i instrumenty rynku pracy wspierające przedsiębiorczość, pod warunkiem spełniania wymogów przez Uczestników Programu określonych w przepisach prawa:
-pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
– dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
– refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
– organizowanie prac interwencyjnych,
– organizowanie staży, przygotowania zawodowego dorosłych,
– finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przyszłych pracowników,
– finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
– grant na utworzenia stanowiska pracy w ramach telepracy,
– grant za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej,
– świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,
– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

Siedziba firmy:
ul. Jana III Sobieskiego 12,
41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: 32 262 37 39, 32 262 69 51, 32 262 29 39 wew. 231

Adres strony www: http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/

Adres email: kada@praca.gov.pl

Opis działalności partnera:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

Informacje o projekcie

Kategoria:
Skip to content