Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Mireckiego – 514 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Mireckiego – 514 m2

Położenie

Adres: ul. Mireckiego

Oznaczenie geodezyjne: działka nr 8246

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna: 514 m2

Kształt działki: zbliżony do prostokąta

 

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

Warunki nabycia: sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Orientacyjna cena gruntu: b/d

 

Sytuacja planistyczna

Aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego X

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z II edycją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30.01.2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/706/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.11.2017 r., działka znajduje się na obszarze ozn. symb.: A1KS – tereny zaplecza motoryzacji; A1UM1 – tereny usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

 

Charakterystyka działki

Działka niezabudowana, nieogrodzona, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części pokryta zielenią niską i wysoką, w części utwardzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz wodociągowa o średnicy 400 mm (nieczynna). W pobliżu znajduje się sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

 

Kontakt w sprawie nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Informacje o projekcie

Skip to content