Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl
Dokumenty i raporty

Potencjał ludzki

a
Dąbrowa Górnicza

Potencjał ludzki

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym 62% w wieku produkcyjnym.

Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W ramach warsztatów i konferencji wymienia się opinie i pomysły dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania do nich profili kształcenia. Owocem tych działań są nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieście zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsiębiorcami przygotowujące uczniów w ramach praktyk do przyszłej pracy. Przedsięwzięcia tego rodzaju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. Tym sposobem dla przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.

W Dąbrowie Górniczej organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Aktywność, zaangażowanie oraz współpraca samorządu i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie ich trwania – podczas praktyk, wykładów i prezentacji – poznać specyfikę pracy w przedsiębiorstwach działających w Dąbrowie. Młodzi mieszkańcy zyskują dzięki temu wiedzę jakie kompetencje i umiejętności wymagane są w poszczególnych firmach, weryfikują też swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów rynku. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włącza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy i szkół.

Aglomeracja Górnośląska (dane GUS za 2019 r.)

2216547 2216547
osób
881 881

gęstość zaludnienia

os./km2

Dąbrowa Górnicza (dane GUS za 2019 r.)

119373 119373
osób
633 633

gęstość zaludnienia

os./km2

Ludzie są podstawą przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu.

Dąbrowa Górnicza (dane GUS za 2019 r.)

15

osób

w wieku przedprodukcyjnym

58

osób

w wieku produkcyjnym

26

osób

w wieku poprodukcyjnym

Województwo śląskie (dane GUS za 2019 r.) 

17

osób

w wieku przedprodukcyjnym

60

osób

w wieku produkcyjnym

23

osób

w wieku poprodukcyjnym

Pracujący w 2018 r. (dane GUS za 2018 r.)

Miasto Ogółem w tyś. W tym kobiety
Dąbrowa Górnicza 43 273 17 248
Katowice 170 855 86 918

Pracujący wg sekcji w 2018 r. (dane GUS za 2018 r.)

Rodzaj działalności /

Miasto

Rolnictwo, łowiectwo

i leśnictwo,

rybołówstwo

Przemysł i budownictwo Usługi rynkowe Usługi nierynkowe
Dąbrowa Górnicza 399 22 724 9 055 11 095
Katowice 606 34 294 61 701 74 254

Wynagrodzenie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2017 r. (dane GUS za 2017 r.)

Dąbrowa Górnicza – 4 802,04 zł

Katowice – 5 274,86 zł

Bezrobocie (dane WUP za 2017 r.)

Dąbrowa Górnicza – stopa bezrobocia – 6,1 %

Województwo śląskie

Naszym atutem jest młode i wykształcone społeczeństwo

 • 34 szkoły wyższe (m.in. Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 • 126 455 studentów.
 • 38 683 absolwentów uczelni wyższych.
 • ok. 11% krajowej liczby studentów.
 • drugie miejsce pod względem ilości szkół wyższych w Polsce.
 • liczba nauczycieli akademickich: 8 725; w tym w wyższych szkołach technicznych: 2 983.
 • dla obcokrajowców – Zespół Śląskich Szkół Międzynarodowych w Katowicach (program szkoły podstawowej i średniej z międzynarodową maturą).

Dąbrowa Górnicza

Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektronik, technik hotelarstwa. Nowe kierunki: technik logistyk, technik górnictwa podziemnego.

Technologie

 • Województwo śląskie to 12,1% potencjału badawczo-rozwojowego kraju (drugi co do wielkości ośrodek naukowy w Polsce).
 • 112 jednostek, w tym 36 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (z tego 6 placówek PAN).
 • 46 jednostek rozwojowych i 14 szkół wyższych, prowadzących badania dla wzmocnienia współpracy między strefą badawczo-rozwojową a gospodarką.
 • W województwie działają 3 konsorcja naukowo-przemysłowe:
  • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii,
  • Centrum Zaawansowanych Technologii Energia-Środowisko-Zdrowie,
  • Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia.

Opinie Klientów

Freelancer

Andrzej Ficek

Ciekawa propozycja dla młodych. Dużo konkretnych propozycji, zniżek i przydatnych narzędzi

Właściciel JACO.PRO

Jacek Uroda

Program daje szerokie możliwości dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pełny pakiet przydatnych usług. Polecam

M&M Studio

Aleksander Nowak

Duża wartość pakietu startowego. Wszystko w jednym miejscu. Konkretnie i przydatnie. Polecam osobom zaczynającym przygodę z własna firmą

Skip to content