Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zmiany zasad obsługi w UM

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, od poniedziałku (19 października) do odwołania obowiązywać będą zmiany w zasadach obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie zadania Urzędu Miejskiego będą realizowane z zachowaniem ciągłości pracy, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa – zarówno pracowników jak i klientów – wizyty w urzędzie będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie czy musisz się umówić na wizytę.

Terminy wizyt można będzie umawiać telefonicznie pod numerami wskazanymi poniżej przy poszczególnych sprawach, mailowo lub za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego pod adresem https://kalendarz.dg.pl

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez klienta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący klienta również będzie wyposażony w środki ochrony.

Klient zobligowany będzie stosować się do wytycznych asystenta klienta, tak aby możliwe było zachowanie obowiązujących przepisów określających dopuszczalną ilość klientów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu. *

Przy wejściu do budynku urzędu, asystent klienta poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty.

  1. W celu załatwienia spraw nadal w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Wydziałów Urzędu
  2. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

  1. Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty będzie można także pozostawić przed wejściem głównym budynku Urzędu Miejskiego w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej. W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia złożenia.

  1. Osobiste przyjęcia w sprawach skarg i wniosków u Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta, możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym.
  2. Informujemy również, że płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub na konta podane na stronie Urzędu Miejskiego. Kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna.

Ze względu na dużą liczbę osób dzwoniących, PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ podczas próby połączenia się z Urzędem Miejskim. W konkretnych sprawach  prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem – to ułatwi załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego

nr tel.: 32 295 68 50
Email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

W zakresie spraw meldunkowych:
telefon kontaktowy:
32 295 68 94

W zakresie dowodów osobistych:
telefon kontaktowy:
32 295 9656

W zakresie pojazdów:
telefon kontaktowy:
32 295 67 81

W zakresie prawa jazdy oraz uprawnień:
telefon kontaktowy:
32 295 67 92 (prawa jazdy) / 32 295 69 01 (uprawnienia)

Zmiany obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Od 19 października realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem kalendarza do internetowego umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl

Informacje i wnioski dotyczące spraw komunikacyjnych znajdują się w zakładce: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5887

Warto pamiętać, że wnioski w zakresie zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub wyrejestrowania ich z tytułu demontażu/kradzieży należy pozostawić przed wejściem głównym budynku Urzędu Miejskiego w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej lub nadesłać drogą pocztową, a w przypadku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można bez potrzeby wychodzenia z domu nadesłać drogą elektroniczną https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

Wydział Polityki Społecznej

Telefon kontaktowy: 32 295 68 93, 32 295 67 65
Email: wps@dg.pl

Wydział Podatków i Opłat

Kontakt w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego: tel.: 32 295 67 51,

tel.: 32 395 67 52 
Kontakt w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych: tel.: 32 295 67 33

telefon kontaktowy:
32 295 67 51

Email: dmaczynska@dg.pl

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Naczelnik Wydziału tel. 784 077 804,  32 295 96 97, email: efudali@dg.pl  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl

w zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13,email: dczarnecka@dg.pl bkosciow@dg.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.pl inwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacjitel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: pzygmunt@dg.pl

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Z-ca Naczelnika Wydziału – tel. 32 295 98 47rzalas@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24, pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47, rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51, araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82, mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

Wydział Ochrony Środowiska

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

Wydział Oświaty

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867 lub 32 295 96 02
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

telefon kontaktowy:

32 295 67 55
32 295 69 68

Email: geodezja@dg.pl 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel.:32 295 68 32

Email: nieruchomosci@dg.pl

Wydział Inwestycji Drogowych

tel.: 32 295 96 69

Email: zkubik@dg.pl

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10

Email: osrodek_dysp@dg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26

Email: mjakubczyk@dg.pl

Biuro Rady Miejskiej

tel.: 32 295 67 13

Email: biuro_rady@dg.pl 

Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 295 68 39; email: rzwolinski@dg.pl

Wydział Kadr i Szkoleń

tel. 32 295 67 40; email: kadry@dg.pl

Wydział Księgowości

tel. 32 295 67 50; email: ageborska@dg.pl

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

tel. 32 295 68 97, email: wjuroff@dg.pl

Wydział Marki Miasta

Centrum Obsługi Klienta

tel. 32 295 67 00, email: pwroblewska@dg.pl

Wydział Nadzoru i Kontroli

tel. 32 295 68 81; email: nadzorwlascicielski@dg.pl

Wydział Obsługi Urzędu

tel. 32 295 69 60; email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

tel. 32 295 6 825; email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

  • ograniczona możliwość umawiania się w siedzibie inspektoratu,
  • wizyta w siedzibie inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, nr tel.: 32 295 69 24, email: pinb@dg.pl

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 ze zm.).

Skip to content